nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.01.2014 Trekpaarden krijgen nog steeds blokstaart aangemeten

Het merendeel van de trekpaarden op veeprijskampen heeft nog steeds een gecoupeerde staart. Dat is opmerkelijk want sinds 2001 is het 'blokstaarten' van trekpaarden verboden. "Om diergeneeskundige redenen is het toegelaten, maar wat die precies omhelzen, is niet specifiek omschreven. Het lijkt er op dat de uitzondering de regel werd", legt de Vlaamse Dierenartsvereniging de vinger op de wonde.

Binnen de federale Raad voor Dierenwelzijn lopen er momenteel gesprekken over het blokstaarten van trekpaarden. Sinds 2001 is dat verboden, maar de wetgever voorzag indertijd een uitzondering. "Blokstaarten mag alleen om diergeneeskundige redenen en het moet door een dierenarts gebeuren. Er is ook een attest nodig", licht VDV toe in zijn maandelijks tijdschrift voor de dierenarts.

In de wetgeving werd niet omschreven wat de medische problemen zijn die het couperen van de staart rechtvaardigen. "Dat laat ruimte voor interpretatie", zegt Els Vanautryve van de dienst Dierenwelzijn bij de FOD Volksgezondheid. "Bovendien is het achteraf zeer moeilijk om aan te tonen dat het couperen van de staart ten onrechte gebeurde."

Vroeger coupeerde men de staart van trekpaarden onder meer om te verhinderen dat de staart en het leidsel verstrikt zouden raken. Het gebeurde ook omdat men het mooi vond. Tegenstanders van het verbod argumenteerden destijds dat blokstaarten hygiënischer is en infecties tegengaat. De korte staart zou het Belgisch trekpaard ook een eigen uitstraling geven en bijdragen aan het cultureel erfgoed. Voorstanders van het verbod zeggen dat de staart beschermt tegen vliegen en infecties, dat de amputatie een vrij ernstige operatie is en een oude traditie die de dieren 'beschadigt'.

De Vlaamse Dierenartsenvereniging sprokkelde eind vorig jaar reacties tijdens de veeprijskampen op het landbouwsalon Agribex. Die waren verdeeld, de ene paardenfokker ziet het nut van een gecoupeerde staart niet in, een ander denkt dat collega's nog vaak uit gewoonte laten blokstaarten terwijl een derde groep fokkers te kennen gaf dat zij vertrouwen op het advies van hun dierenarts of vinden dat een gecoupeerde staart nu eenmaal bij een trekpaard hoort.

"De vraag of de wetgeving - op basis van wetenschappelijke inbreng - niet duidelijker moet afbakenen wat diergeneeskundige redenen voor het couperen van staarten precies zijn, dringt zich duidelijk op", concludeert VDV, die ook enkele suggesties doet. Zo zouden dierenartsen een dossier kunnen aanleggen met onder andere fotomateriaal om alle twijfel bij een controle achteraf weg te nemen. Of de wetgever kan bepalen dat het dossier vóór amputatie goedgekeurd moet worden. Ook stelt de vereniging de vraag of alternatieven onderzocht werden, zoals aangepaste huisvesting en een sensibiliserende ontradingsaanpak.

Dirk Lips, voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn, spreekt met klem tegen dat de wet onduidelijk is. "Behalve om diergeneeskundige redenen is blokstaarten verboden. Dus enkel als het voor het welzijn van het dier beter is om de staart te couperen, bijvoorbeeld na een ongeval, dan mag dat. Bij het uitwerken van de wetgeving in 2001 hebben we erop aangedrongen dat dieren met een blokstaart voortaan niet meer mochten deelnemen aan prijskampen, maar dat voorstel is niet weerhouden."

Wanneer een dierenarts een attest uitschrijft waarin verklaard wordt dat het blokstaarten om medische redenen noodzakelijk was, kan een dier dus wel deelnemen aan prijskampen. Volgens Lips is het probleem dat heel wat dierenartsen ten onrechte zo'n attest uitschrijven. "Ik snap wel dat een dierenarts druk voelt om aan de vraag van de klant te voldoen, maar van een vrij beroep met een eigen orde mag je wel verwachten dat de deontologische code correct wordt nageleefd", klinkt het nog.

Bron: VDV Magazine/eigen verslaggeving

Beeld: De Winning

Volg VILT ook via