nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.10.2012 Tsjechië moet verkoop onechte smeerboter verbieden

Tsjechië heeft boter op het hoofd. Zo zou je een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie kunnen samenvatten. Daarin wordt de Oost-Europese lidstaat veroordeeld voor het toestaan van de verkoop van 'smeerbare boter' hoewel het product met een melkvetgehalte van minder dan 80 procent strikt genomen geen boter is.

De Europese Commissie daagde Tsjechië voor het Europees Hof van Justitie wegens inbreuken op de verordening die regels vaststelt voor het gebruik van de verkoopbenaming boter. Het Hof bevestigt nu dat de pomazánkové máslo die werd verkocht, niet voldeed aan de vereisten om een product te mogen verhandelen als boter. Daardoor heeft Tsjechië de verplichtingen niet nagekomen die voortvloeien uit de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via