nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.09.2011 Twaalf subsidieaanvragen voor agroforestry

Sinds de subsidieregeling voor agroforestry werd goedgekeurd in juni, hebben 12 landbouwers een aanvraag ingediend, goed voor 15,42 hectare. Daarvoor hadden ze tijd tot en met donderdag. De aanvragen worden momenteel onderzocht en op 15 oktober zal duidelijk zijn hoeveel landbouwers effectief in aanmerking komen voor de subsidie, die maximaal 70 procent van de aanplantkosten bedraagt.

Patricia De Clercq van het Vlaamse Agentschap voor Landbouw en Visserij spreekt van een ‘positief cijfer’. De subsidieregeling voor boslandbouwsystemen werd half juni goedgekeurd, wat landbouwers een kleine drie maanden de tijd gaf om een aanvraag in te dienen.

Agroforestry is het combineren van landbouw met bosbouw op eenzelfde perceel. Het heeft verschillende voordelen, zowel voor de opbrengst van de percelen als voor de biodiversiteit en het landschap. Zo zorgen de bomen voor minder erosie en uitdroging van de grond, kan de landbouwer aan productdiversificatie doen en vinden verschillende insectensoorten een thuis in de bomen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via