nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.11.2013 Uitzicht op betere arbeidsvoorwaarden seizoenarbeiders

Het Europees Parlement heeft donderdag de zegen gegeven aan nieuwe regels die uitzicht bieden op betere arbeids- en leefomstandigheden voor de meer dan 100.000 buitenlandse seizoenarbeiders die jaarlijks naar de Europese Unie afzakken. De tekst bevat ook sancties voor malafide werkgevers en onderaannemers en voorziet in versoepelde en versnelde procedures, bijvoorbeeld voor seizoenarbeiders die elk jaar weerkeren.

De bevoegde commissie van het Europees Parlement stemde donderdag quasi unaniem in met een akkoord dat na ruim drie jaar onderhandelingen met de lidstaten werd bereikt. Begin volgend jaar zal het voltallige halfrond het licht op groen zetten. Nadien krijgen de lidstaten 30 maanden tijd om de nationale wetgeving aan te passen.

Het akkoord geeft buitenlandse seizoenarbeiders dezelfde rechten als Europese onderdanen op het vlak van loon, ontslag, arbeidstijden, verlof, gezondheid en veiligheid. Ze mogen zich aansluiten bij een vakbond, kunnen van werkgever veranderen en krijgen ook toegang tot de sociale zekerheid en het pensioenstelsel.

Bij een aanvraag moet de werkgever bewijs leveren dat de seizoenarbeider in een degelijk onderkomen zal verblijven. Indien de werkgever zelf voor huisvesting zorgt, mag hij geen buitensporige huur vragen en die niet automatisch aftrekken van het loon.

Europa laat de lidstaten de bevoegdheid om te bepalen of en hoeveel seizoenarbeiders ze toelaten op hun grondgebied. Het staat hen ook vrij om een bredere definitie te hanteren dan de traditionele, waarbij vooral aan het werk in de landbouw en de toeristische sector wordt gedacht. Er moet uiteraard wel een seizoensgebonden aspect blijven. De maximale duur van een arbeidsvergunning bedraagt negen maanden over een periode van twaalf maanden.

Bron: Belga

Volg VILT ook via