nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.12.2011 VMM: "Overstromingsgebied heeft zelfzuiverend effect"

De aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied dient in de eerste plaats om wateroverlast tegen te gaan. Uit onderzoek van VMM in het overstromingsgebied van Bernissem (Sint-Truiden) blijkt bovendien dat de creatie van een wetland een positieve impact heeft op de waterkwaliteit. Niet alleen het gehalte aan zwevende stoffen daalde drastisch, maar vooral de verwijdering van nutriënten nam sterk toe.

Ongeveer een derde van de overstromingszone langs de Melsterbeek (Demerbekken) staat permanent onder water en vormt zo een nieuw wetland. Het onderzoek van VMM naar het zelfzuiverend vermogen van zo’n type overstromingsgebied leverde verrassende resultaten op. Metingen in 2010 van de waterkwaliteit van de Melsterbeek lieten een sterke afname zien van nitraat, nitriet en totale stikstof en een even sterke afname van zwevend stof.

De metingen in 2011 tonen gelijkaardige resultaten, met eveneens een sterke verwijdering van de fosforcomponenten. Daaruit besluit VMM dat het overstromingsgebied van Bernissem een duidelijk zelfzuiverend effect heeft op de waterkwaliteit van de Melsterbeek.

De inrichting als wetland heeft ook een grote invloed op de vogelpopulatie. Men telde al een 40-tal broedvogels, waaronder de dodaars, waterral, blauwborst en roodborsttapuit. Voor trekvogels en vooral voor de steltlopers is het gebied van groot belang. In totaal werden er al 128 vogelsoorten waargenomen, waaronder enkele erg zeldzame.

Meer info: Zelfzuiverend vermogen overstromingsgebied

Bron: Nieuwsbrief VMM

Beeld: VMM

Volg VILT ook via