nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

12.11.2011 VN gaat boerencoöperaties in 2012 extra ondersteunen

Door samen te werken, kunnen miljoenen kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden hun levensomstandigheden verbeteren. Met die verklaring zetten drie VN-organisaties in de verf dat coöperaties ontzettend belangrijk zijn voor de voedselzekerheid. Ook de Belgische ngo Trias kondigt extra activiteiten aan in 2012, het Internationaal Jaar van de Coöperaties.

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) benadrukten op het openingsevent voor het Internationaal Jaar van de Coöperaties in New York dat het belang van coöperaties onmogelijk overschat kan worden. Wereldwijd maken meer dan 800 miljoen mensen over alle sectoren heen deel uit van een coöperatie. Coöperaties scheppen 100 miljoen jobs, dat is een vijfde meer dan de tewerkstelling die multinationals genereren.

De FAO, IFAD en WFP gaan zich in 2012 extra inspannen voor de boerencoöperaties. De VN-organisaties ondersteunen coöperaties van boeren zodat zij zeker zijn van voldoende voedsel, een surplus produceren dat verkocht kan worden op de markt en hun levensstandaard uiteindelijk verbetert. Door zich te verenigen, kunnen kleinschalige boeren bijvoorbeeld betere contractvoorwaarden onderhandelen en lagere prijzen bedingen voor hun zaaigoed, meststoffen en machines. Bovendien weet de boer zich gesterkt in zijn rechten op landbouwgrond en dienen zich nieuwe marktkansen aan voor coöperaties.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Trias

Volg VILT ook via