nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

25.04.2012 VS verwacht 900.000 ton meer varkensvlees

Zowel in China als in Europa en de Verenigde Staten wordt een grotere hoeveelheid varkensvlees verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) heeft de prognose voor de productie van varkensvlees met 924.000 ton verhoogd tot een totaal volume van 104,4 miljoen ton. In lijn met de groeiende productie neemt ook het exportvolume toe. Dit stijgt met 440.000 ton naar zeven miljoen ton.

De grootste productiestijging wordt genoteerd in China, waar een toename van 320.000 ton verwacht wordt. In totaal komt de productie uit op 51,6 miljoen ton. De grotere productie komt zowel door goede varkensprijzen als door ondersteuning van de regering. Zo leidt een hogere varkensprijs tot het gebruik van kwalitatief beter voeder door varkenshouders. Tevens ondersteunt de Chinese regering het gebruik van beter fokmateriaal en zorgt een hoger gebruik van vaccins voor een lagere ziektedruk.

Na China volgt Europa, waar door de stijgende worpgrootte 135.000 ton meer varkensvlees wordt verwacht. De totale Europese productie bedraagt 22,6 miljoen ton, zowat de helft van de Chinese varkensvleesproductie. De Verenigde Staten sluit de rij met een productiestijging van 96.000 ton, waardoor de totale productie uitkomt op 10,6 miljoen ton.

Daarnaast worden ook kleine stijgingen in Rusland en Mexico gemeld. In Rusland komt de groei tot stand dankzij de regering die de bouw van grote, moderne varkensstallen ondersteunt. Die groei is dusdanig groot dat de krimpende productie op kleine en middelgrote bedrijven teniet wordt gedaan. Dit geldt eveneens voor Mexico waar de varkenshouders ook nog eens profiteren van een grotere vraag naar varkensvlees van buiten het land.

In Zuid-Korea wordt daarentegen een lagere productie van varkensvlees verwacht. Dit doordat de uitbraak van mond- en klauwzeer duidelijk zijn weerslag heeft gehad op het aantal zeugen. Door het gebrek aan zeugen lukt het de Koreanen niet om snel de varkensstapel weer op te bouwen en terug te keren naar het aantal dieren van voor de MKZ-crisis.

Bron: Boerenbusiness

Volg VILT ook via