nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

20.04.2012 Vlaamse aanpak milieuovertredingen krijgt onvoldoende

Vlaanderen slaagt er niet om milieuovertredingen goed aan te pakken, nochtans de krachtlijn van het milieubeleid sinds 2009. Het Vlaamse beleid is "niet effectief, efficiënt en coherent", zegt een doorlichting van de Sociaal-Economische Raad (SERV) en de Milieu- en Natuurraad (Minaraad). Vooral voor de gemeenten is de lijst met kritische opmerkingen ellenlang. Dat schrijft De Morgen die het rapport kon inkijken.

Het rapport van SERV en Minaraad belandde donderdag op het bureau van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. De conclusies zijn spijkerhard: de Vlaamse aanpak van milieuovertredingen schiet tekort. Vooral de gemeenten schieten op verschillende vlakken tekort. Zo houdt meer dan 40 procent geen inventaris bij van alle bedrijven op hun grondgebied. Er is vaak geen speciaal opgeleide ambtenaar die zich toelegt op milieu, wat nochtans verplicht is. De financiering van het beleid laat te wensen over. En een kwart van de gemeenten stelt geen planning op voor de milieucontroles.

Maar ook Vlaanderen krijgt een zware onvoldoende van zijn eigen adviesraden. "De bekendheid en de kwaliteit van de milieuwetgeving blijven bijvoorbeeld een groot probleem", zegt een onderzoeksleider. "De wetgeving is een kluwen en verandert te snel. Veel bedrijven zijn van goede wil, maar de overheid mag er niet van uitgaan dat elke bedrijfsleider het Staatsblad leest. Al zijn er eigenlijk op bijna alle vlakken verbeteringen nodig."

Er zijn belangrijke hiaten maar ook overlappingen. Sommige bedrijven krijgen immers om de haverklap een controleur over de vloer aangezien Vlaanderen controleert via allerlei instanties zoals de Milieu-Inspectie, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos. Een ééngemaakte inspectiedienst zou een oplossing kunnen bieden.

Het milieuhandhavingsdecreet van 2009 had de bedoeling om ook de kleinere milieuovertredingen eindelijk efficiënt aan te pakken door het regionale en lokale bestuursniveau verantwoordelijk te maken voor de bestraffing ervan. "Zeker het lokale niveau kan de ambities niet waarmaken", concludeert De Morgen. Schauvliege moet de doorlichting op 1 mei voorstellen in het Vlaams Parlement, waar ze zich volgens de krant aan netelige vragen kan verwachten.

Bron: Belga/De Morgen

Volg VILT ook via