nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.07.2012 Vlaamse champignonteelt bijna met uitsterven bedreigd

Champignontelers hebben zeer zware jaren achter de rug. Van de 160 bedrijven die er 10 jaar geleden waren, zijn er vandaag nog een 40-tal over in Vlaanderen. "Hoge energie- en arbeidskosten en een sterke euro hebben het de sector erg moeilijk gemaakt", beschrijft Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche in Boer&Tuinder de moeilijkheden waar champignontelers ook vandaag nog mee kampen.

In het interprofessioneel akkoord 2007-2008 kreeg de champignonsector een tegemoetkoming van twee keer 400.000 euro. Daarnaast heeft Boerenbond altijd gepleit voor betaalbare lonen en een werkbaar systeem van seizoenarbeid. "De maatregelen hebben een beetje geholpen", constateert Vanthemsche, "maar bieden geen oplossing ten gronde."

De delokalisatie van de champignonproductie naar Polen is een harde realiteit. Oorzaak zijn de veel goedkopere lonen en het concurrentievoordeel door het ontbreken van de dure euro in Polen. Dat speelt onder andere op de Engelse markt in hun voordeel.

"Ook in Nederland kende de champignonsector een sterke groei omdat men de loonkosten met een aantal bedenkelijke constructies omzeilt", zegt Vanthemsche. Dit betekent volgens hem niet dat de sector bij ons geen toekomst heeft, "maar dan moet men met gelijke wapens kunnen strijden en moet het gelijke speelveld hersteld worden".

In onze regio concentreert de champignonteelt zich vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Bron: Boer&Tuinder/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via