nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

26.04.2012 Vlaamse ngo's vragen bijsturing Europees landbouwbeleid

"De voorstellen voor de hervorming van het Europees Landbouwbeleid, die momenteel door de Europese instellingen besproken worden, schieten op twee essentiële punten zwaar tekort", vinden Vredeseilanden, Natuurpunt, Wervel, Oxfam en Bond Beter Leefmilieu. "De beleidsvoorstellen garanderen geen eerlijke prijzen voor landbouwers. Bovendien zijn de voorstellen niet duurzaam", luidt het in een gezamenlijke positietekst.

Vredeseilanden, Natuurpunt, Wervel, Oxfam en Bond Beter Leefmilieu lanceren een gezamenlijk standpunt voor een duurzaam Europees landbouwbeleid. Momenteel liggen er nieuwe wetsvoorstellen van de Europese Commissie voor de periode 2014-2020 op tafel, maar die stemmen de ngo's en natuurorganisaties niet tot tevredenheid. Ze geven naar verluidt onvoldoende antwoorden op de grote uitdagingen van de toekomst: de stijgende vraag naar voedsel, brandstof en energie, de klimaatverandering en de achteruitgang van ecosystemen.

"De nieuwe wetsvoorstellen zijn een gemiste kans om structurele oplossingen te ontwikkelen voor de grote uitdagingen die op de landbouwsector afkomen", oordelen zij. "Ze zetten te weinig in op een meer duurzaam, klimaatbestendig en maatschappelijk verantwoord landbouwsysteem. Het is vooral een business-as-usual-verhaal met hier en daar enkele positieve punten op vlak van milieu. Maar zelfs voor deze voorstellen hangt de effectiviteit sterk af van de manier waarop de lidstaten de maatregelen uitvoeren."

De ngo’s stellen dat de huidige voorstellen niet-duurzame aspecten van de landbouwsector blijven ondersteunen. Een groot deel van het budget wordt volgens hen gebruikt voor steun aan veehouderij en stimuleert op die manier de overmatige vleesconsumptie en -productie, die een enorme druk op natuur, leefmilieu en samenleving legt, zowel hier als in het Zuiden. "40 procent van het totale EU-budget of 30 eurocent per Europeaan per dag gaat naar de landbouwsector. Wij verwachten daarom dat daar duidelijke voordelen en meetbare doelstellingen voor natuur, milieu en maatschappij tegenover staan", klinkt het.

Zij zijn ook vragende partij voor instrumenten die er voor zorgen dat landbouwers een eerlijke prijs voor hun product krijgen. "Dit is de enige manier om de voedselzekerheid op lange termijn veilig te stellen", waarschuwen Vredeseilanden, Natuurpunt, Wervel, Oxfam en Bond Beter Leefmilieu. De organisaties pleiten samen voor een landbouwbeleid dat vertrekt vanuit het principe 'publiek geld voor publieke diensten'. Dat betekent dat men landbouwers ondersteunt die duurzame goederen en diensten produceren.

Als het van hen afhangt, dan ondersteunt het Europees landbouwbeleid een duurzame, multifunctionele landbouw, op maat van de draagkracht van ecosystemen, met rechtvaardige prijzen voor alle schakels in de keten en zonder negatieve impact voor ontwikkelingslanden. "Een antwoord op het huidige landbouwmodel bestaat in een meer agro-ecologische landbouwvoering, die hoge productiviteit combineert met milieubescherming", besluit de positietekst. Het is naar verluidt nog niet te laat om een duurzaam en coherent langetermijnperspectief op te nemen. De ngo's en natuurorganisaties rekenen daarvoor op de Vlaamse europarlementariërs en op minister van Landbouw Kris Peeters.

Meer info: Positietekst Vlaamse ngo's over GLB

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Sofie Van Holle

Volg VILT ook via