nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

27.07.2010 Vlaamse regering steunt gemeenten bij milieuhandhaving

De Vlaamse regering verbindt er zich toe opleiding, permanente vorming en subsidies te verlenen aan gemeenten voor het uitvoeren van milieuhandhavingstaken. De afspraken zijn in een addendum Milieuhandhaving gegoten dat wordt toegevoegd aan de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt.

In het kader van het Milieuhandhavingsdecreet, dat op 1 juni 2009 in werking trad, kregen gemeenten belangrijke toezichtstaken inzake milieuhandhaving. Bovendien moet elke gemeente, conform het decreet, vanaf 1 mei 2010 beschikken over een gemeentelijk toezichthouder, die specifiek belast is met de aan de gemeenten toebedeelde toezichtstaken.

Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet dat de Vlaamse regering de gemeenten bij de uitoefening van die belangrijke toezichtstaken en de aanstelling van de toezichthouders kan ondersteunen. In het goedgekeurde addendum verbindt de Vlaamse overheid er zich toe opleiding, permanente vorming en subsidies te verlenen aan gemeenten. Van hun kant gaan de gemeenten jaarlijks een aantal controles uitvoeren én dat rapporteren aan de Vlaamse overheid. Het addendum is het resultaat van nauw overleg met de gewestelijk bevoegde overheden, zoals de Milieu-inspectie en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.

Het budget van de Samenwerkingsovereenkomst wordt met maximaal 1,8 miljoen euro per jaar verhoogd. De kosten voor een controle door de gemeenten worden geschat op 180 euro per controle. "Rekening houdend met het maximum bijkomend budget van 1,8 miljoen euro verwacht de Vlaamse regering dat de gemeenten 10.000 controles per jaar uitoefenen. Dit komt overeen met gemiddeld 30 controles per jaar per gemeente", aldus minister Schauvliege.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via