nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.08.2012 Voedingsindustrie wil duidelijke regels voor klonen

Volgens EFSA, de Europese voedselveiligheidsautoriteit, zijn dierlijke producten afkomstig van gekloonde varkens, runderen en hun nakomelingen even veilig als vlees en melk van hun conventionele soortgenoten. Omdat de Europese Commissie 'gekloond voedsel' wil onttrekken aan het toepassingsgebied van de richtlijn nieuwe voedingsmiddelen, dringt de voedingsindustrie aan op duidelijke maar werkbare voorschriften.

Klonen is een erg dure techniek die financieel oninteressant is vergeleken met de gangbare vermeerdering van landbouwdieren. Mogelijke toepassingen van de techniek in de veehouderij lijken zich dan ook te beperken tot de reproductie van waardevolle fokdieren. Het is met andere woorden erg onwaarschijnlijk dat vlees en melk van gekloonde dieren ooit in de winkelrekken belandt. Voor de dierlijke producten van (normaal gefokte) nakomelingen van gekloonde dieren dringt een wettelijke regeling zich wel op.

Deze zomer herhaalde voedselveiligheidsautoriteit EFSA dat er op het vlak van voedselveiligheid geen bezwaren zijn tegen het klonen van landbouwdieren. Dierlijke producten van klonen en hun nakomelingen vallen momenteel onder de Europese richtlijn voor nieuwe voedingswaren. Tijdens het EU-voorzitterschap van Hongarije leek een akkoord over specifieke etiketteringsvoorschriften in de maak, maar zover kwam het uiteindelijk niet. De EU-instellingen zijn het nog steeds niet eens over de kwestie.

De voedingsindustrie, vertegenwoordigd door FoodDrinkEurope, benadrukt dat er in de EU geen voedingswaren verwerkt worden die afkomstig zijn van gekloonde dieren. De introductie van dergelijke producten op de markt vergt momenteel een Europese toelating, iets waar FoodDrinkEurope volledig achterstaat.

De Commissie wil klonen onttrekken aan het toepassingsgebied van de Novel Food Regulation, "maar nieuwe voorschriften lijken dan aangewezen", stelt de voedingsindustrie. FoodDrinkEurope benadrukt dat gelijk welke nieuwe wettelijke regeling het onderscheid zou moeten maken tussen gekloonde dieren en hun nakomelingen die gangbaar gefokt zijn. "Wettelijke regels of etiketteringsvoorschriften lijken voor die laatste categorie niet op zijn plaats", luidt het.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via