nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.12.2011 WTO-leider kritisch over VN-rapport voedselzekerheid

Pascal Lamy, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), heeft een open brief geschreven naar Olivier De Schutter. Daarin plaatst hij een aantal vraagtekens bij een rapport van de VN-rapporteur voor het recht op voedsel. De Schutter spreekt daarin over een negatieve link tussen wereldhandel en voedselzekerheid, maar volgens Lamy kan internationale handel honger net beter bestrijden.

In het rapport ‘The World Trade Organization and the Post-Global Food Crisis Agenda: Putting Food Security First in the International Food System’ spreekt de Schutter over een mogelijk negatief effect van internationale handel en WTO-akkoorden op de beschikbaarheid van voedsel. Lamy zegt in zijn brief uitdrukkelijk dat hij niet akkoord gaat met deze stelling.

“Voedselzekerheid hoort hoog te staan op de agenda van beleidsmakers. Daarmee ben ik het eens. De leden van de WTO zijn zich daar ook van bewust, en hebben dit thema al centraal geplaatst in een aantal akkoorden”, begint de brief. “Maar waar ik het fundamenteel niet mee eens ben, is uw suggestie dat landen niet te veel mogen rekenen op internationale handel om hun doelstellingen te bereiken in verband met voedselvoorziening. Integendeel, onder de meeste VN-experten heerst consensus dat internationale handel juist deel uitmaakt van de oplossing om de voedselvoorziening op nationaal en globaal niveau veilig te stellen.”

Het WTO-akkoord ‘Agreement on Agriculture’ bijvoorbeeld, wil volgens Lamy marktverstorende beleidsmaatregelen belemmeren, zodat efficiëntie en koopkracht op nationaal niveau toenemen, wat belangrijke voorwaarden zijn voor voedselzekerheid. Concreet leidt een vrije markt volgens Lamy tot eerlijkere prijzen, wat op zijn beurt de beschikbaarheid van betaalbaar voedsel vergroot. Wanneer De Schutter in het rapport spreekt over de nood aan beleidsmaatregelen die investeringen in landbouw stimuleren en die een soort vangnet creëren voor mensen die leven in armoede, is Lamy weer even akkoord. Volgens de WTO-leider krijgt ook dit voldoende aandacht in de WTO-onderhandelingen.

Maar wanneer De Schutter vervolgens landen aanbeveelt om binnenlandse markten te isoleren van internationale, distantieert Lamy zich opnieuw. “Maatregelen zoals tariefcontingenten kunnen nuttig zijn, in sommige omstandigheden. Maar wanneer ze fout gebruikt worden, kan dit leiden tot marktverstoring en een ondermijning van de economische efficiëntie. En het zijn juist de armere consumenten die hierdoor getroffen worden. Daarom wordt in WTO-akkoorden een onderscheid gemaakt tussen praktijken die kunnen leiden tot marktverstoring en praktijken waarvan de impact op handel beperkt is. Wij moedigen onze leden aan te kiezen voor maatregelen die de markt zo min mogelijk verstoren. ”

Lamy eindigt zijn brief met een positieve noot. Hij apprecieert de goede samenwerking met De Schutter en nodigt hem expliciet uit om zijn rapport te komen voorstellen tijdens een WTO-bijeenkomst.

Lees de brief van Lamy en het rapport van De Schutter

Bron: eigen verslaggeving/adg.media

In samenwerking met: agd.media

Volg VILT ook via