nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  


26.03.2012  Wat is het nut van een wateraudit?

Een wateraudit brengt de waterstromen en -behoefte van een bedrijf in kaart.

Op die manier worden slechte afstellingen, lekkende drinkbakken en andere gebreken zichtbaar voor de landbouwer en bespaart hij niet alleen water maar ook geld. Een tweede stap is nagaan welke maatregelen nodig zijn voor de recuperatie van water of om een lagere waterkwaliteit te gebruiken voor een bepaalde toepassing. Zo wordt duidelijk in welke mate overgeschakeld kan worden van leiding- en grondwater naar hemel- en oppervlaktewater of restwaterstromen. Na de audit is het de landbouwer zelf die de knoop doorhakt om alternatieve waterbronnen te benutten en water te besparen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via