nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

12.09.2011 "We kennen de waarde van vlees niet meer"

"We kennen de waarde van vlees niet meer. In Afrika is een koe een supermarkt en spaarbank op vier poten, terwijl wij niet meer weten waar vlees vandaan komt", zegt Josti Gadeyne in De Standaard. De communicatieverantwoordelijke van de ngo Dierenartsen zonder Grenzen vindt dat vlees veel duurder zou moeten zijn omdat kleinschalige veehouderij de enige houdbare is, maar daar staat wel een prijs tegenover.

In heel wat Afrikaanse landen is veeteelt van levensbelang voor de bevolking. Wanneer de kudde sterft, is het hele dorp in gevaar. Maar diergeneeskunde is er vaak onbestaande. Door een diergeneeskundig netwerk uit te bouwen in deze afgelegen gebieden, gaat de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen de strijd aan tegen honger en armoede.

In het licht daarvan betreurt communicatieverantwoordelijke Josti Gadeyne dat het belang van kleinschalige veehouderij vergeten wordt in de discussie over vleesconsumptie. "De hele sector wordt over dezelfde kam geschoren. Veeteelt wordt als een eenheidsworst voorgesteld, als koeien die non-stop broeikasgassen uitstoten en vruchtbare gronden inpalmen", aldus Godeyne.

"Voor 80 procent van 's werelds armsten biedt veeteelt een uitweg uit de armoede", wijst ze terecht. "De dieren zijn essentieel als bron van voeding en inkomsten, maar zorgen daarnaast ook voor bouwmateriaal, kleding, trekkracht, mest, brandstof, enz. Een koe is als het ware een supermarkt en spaarbank op vier poten", illustreert Godeyne.

Volgens cijfers van de FAO eten we in België zes keer meer vlees dan in Sub-Sahara-Afrika. "Als iedereen het Westerse consumptiepatroon volgt, komen we aardes tekort. Het Westen moet dus minder vlees eten, maar we moeten ook de waarde van dieren weer leren appreciëren", meent Godeyne. Zij betwijfelt dat Belgische kinderen allemaal weten waar biefstuk vandaan komt, terwijl in Afrika vee nog deel uitmaakt van het gezin. "Afrikaanse kinderen zien met eigen ogen waar de melk en het vlees vandaan komen dat ze opeten."

Godeyne legt in het debat over vleesconsumptie de grootste verantwoordelijkheid bij de consument. "Zij moeten minder vlees eten en de prijs willen betalen voor een kleinschalige landbouw met respect voor dierenwelzijn waar ook de boeren, zowel in het Noorden als in het Zuiden, van kunnen leven", besluit ze. "In discussies voor of tegen het eten van vlees, komt dit landbouwmodel nauwelijks aan bod."

Bron: De Standaard/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via