nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.10.2012 Wereldbank: "Afrika kan zichzelf voeden"

Afrika kan zichzelf voeden, op voorwaarde dat een aantal interne handelsbarrières worden opgeheven en een goed functionerende regionale markt zich kan ontwikkelen. Dat concludeert de Wereldbank in een nieuw rapport. Momenteel worden Afrikaanse landen bijna gedwongen voedsel uit andere continenten te importeren, terwijl de regio zelf over voldoende vruchtbare grond, water en een gunstig klimaat beschikt.

Volgens het rapport kent Afrika vandaag een grote plattelandsvlucht, gedreven door de aanhoudende droogte, slechte marktcondities en een gebrek aan kapitaal, zaaigoed en meststoffen. Om aan de groeiende vraag naar voedsel vanuit de steden te voldoen, importeren Afrikaanse landen steeds meer voeding uit andere continenten. Handel tussen de verschillende landen is er nauwelijks. De belangrijkste redenen daarvoor zijn handelsbarrières, het verschil in voedselstandaarden tussen de verschillende landen en hoge transportkosten door de slechte infrastructuur en logistiek.

De hoge transportkosten maken niet alleen dat Afrikaanse landbouwers nauwelijks 20 procent ontvangen van de uiteindelijke consumentenprijs, en hierdoor minder geneigd zijn nog te produceren voor de markt, maar ondermijnen ook het nodige vertrouwen van private investeerders in de regio. Dit alles heeft tot gevolg dat lokaal geproduceerd voedsel duurder is dan geïmporteerd voedsel.

Importeren kost Afrika nochtans ook veel geld. Naar schatting gaat het om meer dan 20 miljard dollar per jaar, en dat bedrag zou tegen 2020 nog verdubbelen. De vraag naar basisvoeding zou in diezelfde periode eveneens verdubbelen, maar Afrikaanse boeren zijn er tot nog toe niet in geslaagd om hun productiviteit voldoende te verhogen.

Volgens Paul Brenton, hoofdauteur van het rapport, is het openstellen van de handel binnen het continent de enige optie voor Afrika om voldoende toegang tot voedsel te voorzien, evenals een eerlijke prijs voor de landbouwers te verzekeren.

“Belemmeringen als een export- of importverbod, variabele importtarieven en -quota’s, een beperkende regelgeving in verband met oorsprong en prijscontroles, maken een goed functionerende regionale markt onmogelijk. Al die instrumenten moeten geharmoniseerd worden over het hele continent, en het verbeteren van de infrastructuur moet een prioriteit worden. Als gevolg zal de voedselproductie en export automatisch verhogen”, meent hij.

Meer info: Africa Can Help Feed Africa: Removing barriers to regional trade in food staples

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via