nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2012 Wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag

Wereldburgers gebruiken gemiddeld 4.000 liter water per dag. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente. Die ‘water footprint’ wordt voor 27 procent bepaald door de consumptie van graan, voor 22 procent door vlees en voor 7 procent door melk. De agrarische productie draagt voor 92 procent bij aan de totale wereld water footprint.

De gemiddelde consument verbruikte volgens het onderzoek tussen 1996 en 2005 maar liefst 1.385 m³ per jaar. De verschillen tussen burgers uit verschillende landen zijn echter groot. Een Amerikaanse consument verbruikt meer dan het dubbele, terwijl Chinese of Indiase consumenten slechts 1.000 m³ verbruiken.

Voor de berekening van de water footprint keken de onderzoekers naar het verbruik van regenwater (groen water footprint), grond- en oppervlaktewater (blauwe footprint) en vervuild water (grijze footprint). Dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, uit binnen- en uit buitenland. Een consument die een tas koffie drinkt, verbruikt immers niet alleen water bij het zetten van die koffie, maar indirect ook bij de productie van die koffie in een ander land. Door het kopen van een pakje koffie heeft hij in feite water ‘geïmporteerd’. Vaak gaat het daarbij om water uit landen waar water schaars is.

“Waterschaarste is dan ook geen lokaal probleem, en moet in mondiaal perspectief bekeken en behandeld worden”, stellen de onderzoekers. Sommige landen, zoals de staten in Noord-Europa, voeren in verhouding veel water uit andere gebieden in. Andere landen, zoals de VS en China, doen dan weer veel aan import én aan export. Bij het voorbeeld van China plaatsen de onderzoekers echter meteen een kanttekening. De Chinese import van water zal in de toekomst nog stijgen, als het land meer beroep zal doen op landbouwgrond in Afrika.

Het aandeel van de groene water footprint (regenwater) in de totale footprint is het grootst (74 %). Verder draagt de agrarische sector voor 92 procent bij aan die wereldwijde footprint. De footprint van de gemiddelde consument zou voor 27 procent bepaald worden door graanconsumptie, voor 22 procent door vleesconsumptie en voor 7 procent door melkconsumptie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Institute of Governance Studies van de Universiteit Twente, onder leiding van professor Hoekstra, die eveneens wetenschappelijk directeur is van het Water Footprint Network. Bij dat netwerk hebben zich intussen al verschillende grote organisaties aangesloten. Samen willen zij oplossingen zoeken voor de waterschaarste, door het waterverbruik wereldwijd in kaart te brengen.

Bron: AgriHolland

Volg VILT ook via