nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

18.12.2011 Wervel: "FAO vergist zich in massaproductie van vlees"

Hoewel de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) geen voorstander is van een ongebreidelde groei van de veestapel, noemt zij in een nieuw rapport grootschalige en intensieve veehouderij wel de enige optie voor de toekomst. "De FAO heeft last van een tunnelvisie", reageert Wervel, die de vergelijking maakt met een ander "statussymbool", met name auto's, om aan te tonen dat massaproductie achterhaald is.

Om aan de toekomstige vraag naar vlees en zuivel te voldoen, moet de wereld volgens de FAO beroep doen op grootschalige, intensieve veehouderij. Wervel betreurt dat de VN-organisatie de kaart van massaproductie wil trekken. "Vlees kan je vergelijken met auto's", verklaart Patrick De Ceuster, "beide worden aan de lopende band geproduceerd en ze zijn allebei gebaat met een grote aanvoer van problematische soja, de éne voor krachtvoeder, de andere voor biodiesel."

Volgens Wervel is de vraag naar vlees van de (groeiende) wereldbevolking een vraag naar participatie en erkenning. "De bevolking in groeilanden wil erbij horen en in het oude denkpatroon betekent dat over vlees en een auto kunnen beschikken", legt De Ceuster uit. "Vlees zal waarschijnlijk deel uitmaken van de participatie, maar de wereldbevolking zal die grote hoeveelheid eiwitten die nodig is, zeker niet alleen uit vlees halen." Vlees zal immers niet blijvend onder de kostprijs geproduceerd worden.

"Wanneer vlees duurder wordt, zullen mensen met een beperkt budget andere keuzes maken", denkt De Ceuster. "Een evenwichtige voeding op basis van plantaardige ingrediënten zal goedkoper zijn dan vlees." Hij denkt niet dat die voedingsmiddelen eenzelfde status zullen verlenen zoals vlees vroeger deed, "maar andere statussymbolen steken de kop op". Die zijn niet noodzakelijkerwijs minder vervuilend of belastend, maar als met deze culturele verschuivingen rekening wordt gehouden, kan volgens Wervel ingezet worden op toekomstgerichte investeringen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via