nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.09.2007 Wervel introduceert agroforestry in Vlaams Parlement

Een peiling bij Vlaamse boeren werd nog niet uitgevoerd, maar enquêtes in Nederland en Frankrijk wijzen uit dat onder agrariërs ruime interesse bestaat om meer te weten te komen over het potentieel van agroforestry. “Logisch, want bomen in combinatie met jaarlijkse teelten leveren een grotere landproductiviteit op dan monoculturen”, zegt Jeroen Watté van Wervel. Die vereniging organiseert op 19 oktober in het Vlaams Parlement een studienamiddag over agroforestry.

In het dichtbevolkte Vlaanderen is elke vierkante meter landbouwgrond kostbaar. Volgens Wervel zijn monoculturen niet de meest aangewezen manier om het areaal te benutten. “De prijzen van landbouwproducten mogen dan nog in stijgende lijn zitten, zowel ecologisch als economisch hebben agroforestrysystemen een hoger potentieel. Een landbouwsysteem dat efficiënter met hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten omgaat, levert aan het eind van de rit ook een hoger economisch rendement op”, aldus Watté.

De mogelijkheden om creatief te zijn met agroforestry zijn nagenoeg onbeperkt. “In Nederland zijn bedrijven waar walnoten, hazelaars en duindoorn samen aangeplant worden in een tricultuur van meerjarige gewassen. De plantaardige eiwitten en vetten in de noten enerzijds en de extreme hoeveelheden antioxidanten in de duindoornbessen anderzijds zorgen voor een eigentijdse gezondheidscocktail die goed in de markt ligt. Bovendien zal koolstoffixatie in de toekomst ook financieel lonend zijn en hout van eigen bodem zal nog betere prijzen vangen naargelang de tropische regenwouden beter beschermd worden”, zo luidt het bij Wervel.

Omdat agroforestry voordelen biedt op het vlak van recreatie, biodiversiteit, nitraatreductie en erosiebestrijding kunnen lidstaten ervoor kiezen om Europese plattelandssteun toe te kennen aan telers die kiezen voor dit teeltsysteem. In Vlaanderen is dat vooralsnog niet het geval. “We willen de Vlaamse overheid vragen om de steunmaatregel voor agroforestry alsnog te integreren in het programma voor plattelandsontwikkeling. Het kost Vlaanderen slechts twintig procent cofinanciering”, besluit Watté.

Meer informatie: Studiedag agroforestry

Lees ook: geVILT: Groeien bomen straks tot in de akkers?

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via