nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.09.2006 Wervel promoot 'agroforestry' in Vlaanderen

Wervel (Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) is net terug van zijn jaarlijkse reis rond innovatieve projecten in Europa. Dit jaar ging de reis richting Noord-Frankrijk en Bretagne en was er speciale aandacht voor agroforestry-systemen. Hierbij worden houtachtige gewassen samen met landbouwgewassen geteeld, zonder dat dit een bebossing van landbouwgronden inhoudt.

"De deelnemers aan onze jaarlijkse reis waren getuige van bijzonder interessante voorbeelden die ook Vlaamse landbouwers kunnen inspireren", zegt Luc Vankrunkelsven in een gesprek met VILT. Zoals voorgaande jaren bestond de groep uit landbouwers, consumenten, leerkrachten landbouwonderwijs en mensen uit de milieu- en derdewereldbeweging.

Volgens Wervel heeft ook het kabinet van minister-president Leterme oren naar de oproep om houtachtigen te integreren in het Vlaamse landbouwsysteem. "Het is niet alleen ecologisch en landschappelijk interessant, maar het zijn wegen naar productieverhoging en een gediversifieerd inkomen voor de boer", luidt het bij de organisatie.

Meer informatie: Dossier agroforestry

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via