nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.02.2009 "Zes maal meer windenergie in Vlaanderen tegen 2020"

Met een aantal maatregelen zou Vlaanderen er tegen 2020 moeten in slagen om zes keer meer groene energie uit windmolens te halen dan nu het geval is. Dat heeft Vlaams minister voor Energie Hilde Crevits (CD&V) gezegd in het Vlaams parlement. Ze herhaalde ook dat windenergie het in ons land niet zo slecht doet als bepaalde rankings laten uitschijnen.

Op vragen van Carl Decaluwé (CD&V) en Patrick Lachaert (Open Vld) zei Crevits dat Vlaanderen er tegen 2020 moet in slagen om de energie opgewekt uit windenergie op te trekken van 300 gigawattuur tot 1.800 gigawattuur. Om dat te bereiken, ziet Crevits een aantal maatregelen: de opbrengst van de groenestroomcertificaten voor de geproduceerde energie via windmolens moet omhoog en er komt een duidelijker kader voor de inplanting van windmolens. 

"Er is al een omzendbrief met een aantal inplantingsvoorwaarden en een omzendbrief over de kleine en middelgrote windturbines is in voorbereiding: in principe kan elke gemeente daar zelf over beslissen, maar we voelen dat er toch wat nood is aan een gewestelijk kader", aldus Crevits. Door de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen werd al een beleidsvisie ontwikkeld over de plaatsen die het meest geschikt zijn om windmolens in te planten.

De minister stipt ook aan dat de procedure voor het plaatsen van windmolens in landbouwgebied versoepeld is. "Het verplicht opstellen van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt afgeschaft, waardoor een aantal projecten op een soepeler en minder tijdrovende manier gerealiseerd kan worden", klinkt het tot slot.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via