nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2013 Zeugen produceren meer biggen, varkens niet meer vlees

In een nieuw focusrapport geeft de landbouwadministratie een update van de technische en economische resultaten in de Vlaamse varkenshouderij. Op de groep bedrijven met het hoogste bruto saldo valt het beter management op. Zij kopen krachtvoeder ook goedkoper aan. En verder blijkt uit het rapport dat zeugenbedrijven weer meer biggen produceren, terwijl bij de vleesvarkens de voederconversie niet verbetert.

Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over een aantal technische kengetallen en economische resultaten van de varkenshouderij. Dat leidde in 2009 tot de publicatie van een eerste rapport over dat onderwerp. Dit focusrapport bouwt voort op de vorige rapporten en beschrijft de economische en technische resultaten voor de bedrijfstakken vermeerdering, afmesting en (bijna) gesloten bedrijven. De gegevens werden verzameld bij de varkensbedrijven uit het landbouwmonitoringsnetwerk van de overheid.

Zeugenhouders hebben over de jaren heen een duidelijke productiviteitsstijging gerealiseerd. Uit de cijfers blijkt dat vleesvarkenshouders daar minder goed in geslaagd zijn want de voederconversie verbetert niet. Bij de 50 procent bedrijven met het hoogste bruto saldo worden betere technische resultaten geboekt. Dat geldt zowel voor zeugen-, vleesvarkens- als gesloten bedrijven.

De betere economische resultaten in 2012 zijn te danken aan hogere opbrengsten. De variabele kosten op varkensbedrijven zijn immers gestegen ten opzichte van 2011, wat te wijten is aan stijgende krachtvoederprijzen. De onderzoekers spreken zelf van "een groot verschil" in bruto saldo en familiaal arbeidsinkomen tussen de 50 procent bedrijven met het hoogste bruto saldo en die met het laagste bruto saldo. Bij de gesloten bedrijven geeft dat in het bruto saldo een verschil van 19 euro per afgeleverd vleesvarken.

Meer info: AMS-focusrapport varkenshouderij 2013

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via