nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.07.2018 Aandenken aan tienjarig bestaan van adviesraad SALV

Met een boekje dat de belangrijkste momenten uit zijn tienjarig bestaan schetst, viert landbouwadviesraad SALV zijn jubileum. Prominente spelers uit het verleden en het heden geven hun kijk op de recente tendensen in landbouw en visserij. De SALV-leden vertellen over de werking van de adviesraad nu en in de toekomst. De publicatie behandelt ook de ontwikkelingen in de landbouw en visserij en de belangrijke rol van de wisselwerking tussen beleid en middenveld.

In 2008 ging de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij van start als opvolger van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad. De bredere samenstelling van de SALV viel daarbij meteen op, en dat leidde tot tientallen adviezen met een breder draagvlak, tot stand gekomen na overleg en discussie. “De meeste van die adviezen kwamen er na een adviesvraag vanuit de Vlaamse regering of het Vlaams parlement, maar we namen ook regelmatig zelf het initiatief om naar buiten te komen met onze kijk op wat in en rondom de land- en tuinbouw en visserij gebeurde”, blikt voorzitter Hendrik Vandamme terug.

“Tien jaar en bijna 200 adviezen, de SALV kan mooie cijfers voorleggen”, vindt Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege. “De SALV heeft zich in de markt gezet als een waardevol adviesorgaan voor Vlaamse beleidsmakers. De geleverde adviezen zijn doordacht en genuanceerd en durven de behandelde onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen”, ervaart de minister. Jules Van Liefferinge, die op 1 juli afscheid nam als secretaris-generaal bij het Departement Landbouw en Visserij, prijst de kwalitatieve en diepgaande adviezen die niet gevoed worden door de waan van de dag.

Het boekje kan je hier downloaden.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: SALV

Volg VILT ook via