nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.01.2017 Aantal falingen zegt weinig over ernst landbouwcrisis

De melkvee- en varkenshouderij hebben een lange periode met bodemprijzen achter de rug. Ook de andere deelsectoren (vleesvee, fruit, …) kenden al betere tijden. Dit heeft de gekende gevolgen: kleine marges, weinig of geen arbeidsinkomen en nog minder financiële ruimte om te investeren. Maar PlattelandsTV wil van de voorzitters van de landbouworganisaties weten of de crisis zich ook vertaalde in meer faillissementen. Uit de nu beschikbare cijfers blijkt dat niet, wat volgens Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker niet wil zeggen dat er geen verborgen miserie is. Ook het aantal stoppende bedrijven neemt niet onrustwekkend toe, “uitgezonderd in de melkveehouderij”. Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, benadrukt dat niet elke stopzetting een faillissement is.

Heel wat deelsectoren in de landbouw zijn het voorbije jaar door een financieel zware periode gegaan. PlattelandsTV bracht daarom de voorzitters van de landbouworganisaties in de studio samen om de impact van de crisis te bespreken. Op basis van de statistieken zou je denken dat het al bij al nog meevalt want er zijn niet meer faillissementen en (vrijwillige) stopzettingen dan andere jaren. Statistieken lopen een beetje achter en ze vertellen ook niet alles zodat Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker wijst op “verborgen miserie op de bedrijven” en specifiek in de melkveehouderij op een groter aantal bedrijven dat het de voorbije maanden voor bekeken hield.

Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, legt uit dat stopzettingen van landbouwbedrijven van alle tijden zijn en dat het zeker niet altijd om een faillissement gaat. “Er zijn landbouwers die het moeilijk hebben, de ene al wat moeilijker dan de andere. Soms heeft dat met de begeleiding en met de kennis van cijfers te maken.” Hij verwijst naar de laagdrempelige hulp die land- en tuinbouwers kunnen krijgen van Boeren op een Kruispunt. Meer en meer is dat psychologische bijstand, “een teken aan de wand”, vindt Vandamme. Even spijtig vindt hij dat bedrijfsopvolging spaak loopt op de onzekere economische vooruitzichten in de sector.

Bekijk de uitzending op PlattelandsTV.

Bron: PlattelandsTV

Volg VILT ook via