nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.05.2018 Aardappelareaal stijgt opnieuw in Noordwest-Europa

Ondanks de lage aardappelprijzen van dit seizoen verwacht de North-Western European Potato Growers (NEPG) dat de aardappeltelers in de vijf belangrijkste aardappellanden van Europa 0,4 procent meer aardappelen zullen poten in vergelijking met vorig jaar. In België zou het areaal stijgen van 95.283 hectare naar 96.617 hectare. Maar ook in Frankrijk en in Duitsland neemt het areaal toe. In Nederland wordt een daling verwacht, terwijl er voor Groot-Brittanië nog geen definitieve cijfers beschikbaar zijn.

Net zoals in België is ook in de andere NEPG-landen het pootseizoen verlaat. Vooral in Groot-Brittannië moet nog meer dan de helft van de aardappelen in de grond. Dat late seizoen heeft gevolgen voor het de huidige oogst. “De stocks zijn nog hoog, maar de industrie zal langer teren op de aardappelen van vorig seizoen”, klinkt het. De North-West European Growers verwacht daarom een sterk verdeelde markt voor de komende maanden waarbij voor aardappelen van goede kwaliteit nog een hogere prijs betaald zal worden, maar er nauwelijks nog vraag zal zijn naar aardappelen van slechte kwaliteit. “Het is zelfs de vraag of er nog voldoende aardappelen van goede bakkwaliteit zullen zijn.”

Door het grote areaal en de hoge opbrengsten van vorig seizoen zijn de aardappelprijzen op de vrije markt al het hele seizoen extreem laag. NEPG merkt op dat dit de telers in de vijf belangrijkste aardappellanden toch niet weerhouden heeft om opnieuw sterk in te zetten op de aardappelteelt, vaak door gebrek aan alternatieven. De organisatie verwacht dat er 585.608 hectare consumptieaardappelen zullen geplant worden in 2018. Vorig jaar ging het om 583.479 hectare. Dat betekent een lichte stijging van 0,4 procent. In vergelijking met het vijfjarig gemiddelde gaat het zelfs om een stijging van 6,7 procent.

De grootste stijging van het areaal is voorzien in Frankrijk. Daar stijgt het met drie procent tot 135.589 hectare. Duitsland heeft het grootste areaal van de vijf landen met in totaal 177.016 hectare in 2018 (+1,5%). In ons land wordt een stijging verwacht van 1,4 procent waardoor het areaal zou uitkomen op 96.617 hectare. Daarmee komt het sterk in de buurt van de 100.000 hectare die Belgapom, de federatie van de Belgische aardappelverwerking en -handel, als optimum naar voor schoof eind 2016.

In Nederland lijkt de rek uit de groei. Het areaal daalde er met 2,5 procent tot 73.905 hectare. Groot-Brittannië heeft nog geen cijfers beschikbaar waardoor het vijfjarig gemiddelde werd gebruikt door NEPG om het areaal te berekenen. Volgens die cijfers zouden Britse akkerbouwers ongeveer 3,6 procent minder aardappelen poten, waarmee het areaal zou uitkomen op 102.481 hectare.  

Meer informatie: North Western European Potato Growers

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via