nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.08.2017 "Aardappelopslag bron van verspreiding coloradokever"

Aardappeltelers zijn verplicht om de coloradokever te bestrijden. Vooral aan het vernietigen van aardappelopslag moet extra aandacht worden besteed, want dit bevordert de ontwikkeling en verspreiding van de coloradokever, maar ook van talrijke andere plagen en ziekten van deze teelt. Dat laat het Voedselagentschap in haar nieuwsbrief weten. Vlaanderen kreeg dit jaar af te rekenen met een ware plaag van coloradokevers in de aardappelteelt.

Door het droge en warme weer waren coloradokevers in het voorjaar en de zomer massaal aanwezig in Vlaanderen. Zelfs in de buurt van huizen doken ze op. De voorbije 20 jaar waren weinig winters streng genoeg om de keverpopulatie in te dijken. Een coloradokever kruipt tot 40 cm diep in de grond en kan op die manier strenge vorst overleven. Ze sterven pas wanneer de bodemtemperatuur onder de min zeven graden daalt. Warm weer zoals we dit voorjaar kennen, versnelt echter hun ontwikkelingscyclus.

Zowel de volwassen kever als de larve kunnen een aardappelplant in een mum van tijd kaalvreten en dus zorgen voor een grote opbrengstderving. Daarom geldt er in de landbouw een bestrijdingsplicht. Landbouwers kunnen die goed naleven met behulp van specifieke insecticiden. De inzet van meer selectieve insecticiden in de aardappelteelt remt de ontwikkeling van de coloradokever nu wel minder dan vroeger. Voor burgers geldt die bestrijdingsplicht niet. Lang blijven coloradokevers ook niet in de buurt van huizen, ze zullen snel op zoek gaan naar aardappelplanten om zich te voeden.

Nu het rooiseizoen van de (halfvroege) aardappelen is gestart, wil het Voedselagentschap de aardappeltelers toch nog eens wijzen op het belang van een goede bestrijding van de coloradokever. Vooral aan aardappelopslag moet specifieke aandacht worden besteed. Aardappelopslag zijn de kleine aardappelen die na het rooien achterblijven op een perceel en in het voorjaar terug beginnen schieten en nieuwe planten vormen in het volgende gewas, zoals maïs of bieten. Zij vormen een voedselbron voor de kevers omdat de beestjes op die percelen niet bestreden worden.

“Gezien de omvang van het probleem met coloradokevers in bepaalde gebieden zal het Voedselagentschap niet voor elk besmet perceel kunnen nagaan of de juiste bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. We vragen daarom aan alle betrokkenen om snel de nodige maatregelen te nemen zodat de impact van deze plaag de komende jaren zoveel mogelijk kan worden teruggedrongen”, klinkt het.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via