nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.08.2016 Aardappeltelers ontevreden over Belgische prijsnotering

Misnoegde aardappeltelers wijzen steeds vaker op het onderscheid tussen de Belgische en Nederlandse noteringen voor de aardappelprijs. De laatste weken ligt de prijs in Nederland enkele euro’s per 100 kilo hoger dan in België. Dit heeft gevolgen voor telers met contractaardappelen die hun overkilo’s mee verkopen op basis van de geldende Belgische notering op moment van de levering. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) wijst erop dat telers in hun contract zelf kunnen onderhandelen welke notering wordt gevolgd, maar ook dat de Nederlandse notering niet altijd hoger is dan de Belgische.

Wanneer aardappeltelers een contract afsluiten met hun afnemer, dan doen ze dat voor een bepaalde hoeveelheid. Vaak is dit een lichte onderschatting van het gemiddelde aantal kilo’s per hectare om zeker aan de leverplicht te kunnen voldoen. Vooral voor vroege aardappelen worden er afspraken gemaakt om de kilo’s die bovenop het contract worden geleverd, niet aan contractprijs te verkopen, maar aan dagprijs. Bij bewaaraardappelen is dit minder aan de orde omdat de teler die kan stockeren en zelf kan kiezen wanneer hij zijn overkilo’s verkoopt. Om die dagprijs te bepalen, wordt in contracten vaak verwezen naar de PCA/FIWAP-notering.

De laatste weken ontving proefcentrum PCA echter een aantal reacties over het verschil tussen de noteringen in België en die in Nederland. De prijs in Nederland ligt vandaag enkele euro’s per 100 kilo hoger dan in België. “Het is dus inderdaad zo dat Nederlandse telers voor hun overkilo’s een hogere prijs krijgen omdat die gebaseerd is op de Nederlandse noteringen. Noteringen zijn altijd een weergave van de lokale situatie”, stelt het proefcentrum. Volgens PCA staat het de telers vrij om in hun contracten te onderhandelen over welke notering gevolgd wordt. “In de praktijk zien wij zelfs contracten die verwijzen naar een mix van Belgische en Nederlandse noteringen.”

Toch klinkt er ook meteen een waarschuwing. “Hoewel de Nederlandse noteringen momenteel hoger zijn dan de Belgische, is dat de laatste jaren zeker niet altijd het geval geweest. De Nederlandse noteringen reflecteren een markt van frietrassen waaronder praktisch geen Bintje meer. Andere rassen hebben een beter verwerkingsrendement en een betere bakkleur, vandaar hun hogere notering. Bovendien trekt de export de Nederlandse prijzen soms omhoog als de vraag zeer actief is”, motiveert PCA het prijsverschil.

Toch vindt het proefcentrum het belangrijk dat de teler ook inzicht heeft in de manier waarop in België de prijsnotering tot stand komt. Elke dinsdag brengen PCA en zijn Waalse tegenhanger FIWAP een nieuwe prijsnotering van consumptie- en pootaardappelen. Van juli tot september gaat het om de prijs voor machinegerooide vroege aardappelen, van augustus tot juni is er een notering voor de variëteiten Bintje en Fontane. Als er afwijkende prijzen zijn voor andere rassen, worden die apart weergegeven. Daarnaast geeft PCA ook telkens een indicatie over de marktstemming, namelijk de verhouding tussen vraag en aanbod. De prijs en marktstemming wordt telkens begeleid door een korte beschrijving van de elementen die de markt beïnvloeden, zoals rooiomstandigheden en de vraag van verwerkers, schilbedrijven of exportmarkten.

Het proefcentrum benadrukt dat het samen met FIWAP steeds in de grootst mogelijke onafhankelijkheid de telers, handelaars en verwerkers bevraagt over de transacties die ze kort voor de notering hebben afgesloten. “Het gaat telkens om afgesloten transacties. Wij doen geenszins aan prijszetting”, stelt het PCA in haar nieuwsbrief. Sinds enkele jaren gebruiken PCA en FIWAP ook de transacties die individuele telers melden via Pommak. Dit prijsinformatiesysteem werd op poten gezet om meer transparantie in de markt te brengen.

“Als telers of kopers ervaren dat de aardappelprijsnotering geen volledige weergave is van de realiteit, dan raden wij aan dat ze ons contacteren of dat ze hun transacties inbrengen op Pommak”, klinkt het. “Maak gebruik van deze tool om de aardappelmarkt transparant en goed onderbouwd te maken. Dit prijsinformatiesysteem is er immers voor en door de sector.”

Bron: PCA

Volg VILT ook via