nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.02.2017 ABS en Groen samen tegen zwerfvuil in Oudenaarde

De lokale afdeling Vlaamse Ardennen van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Groen Oudenaarde zijn bondgenoten in de strijd tegen zwerfafval. Ze stelden samen een Zwerfvuilactieplan op dat binnenkort ter stemming op de gemeenteraad wordt voorgelegd. Volgens ABS sterven jaarlijks honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil. Blikjes perforeren de maagwand en veroorzaken bloedvergiftiging. Zwerfvuil is in de regio een toenemend probleem, vooral tijdens het drukke wielervoorjaar.

“In onze muil geen zwerfvuil!” Met die opvallende slogan slaan ABS en Groen in Oudenaarde de handen in elkaar. Ze gaan samen de strijd aan tegen rondslingerende blikjes, PET-flessen, glas, enzovoort in de bermen, weiden en akkers. Dat afval is niet alleen storend in het landschap, maar veroorzaakt ook economische schade bij landbouwers. Grazende dieren eten het afval immers op. Met alle gevolgen van dien. “Jaarlijks verliezen we in Vlaanderen zo honderden melkkoeien en andere landbouwdieren”, stelt landbouwer Eric Botteldoorn. 

Dat Groen zich voor de kar van ABS laat spannen, of omgekeerd, is opmerkelijk. “Maar we trekken hier echt aan één zeel”, zegt Groen-gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman. “Het kan niet zijn dat landbouwers economische schade lijden door onverantwoordelijk en asociaal gedrag. Om van het dierenleed en de langdurige vervuiling van milieu en bodem nog maar te zwijgen.”

Samen stelden ABS en Groen een zwerfvuilactieplan op, dat ze ter stemming op de gemeenteraad zullen voorleggen. Daarin vragen ze dat de stad Oudenaarde een affichecampagne lanceert om inwoners en toeristen bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil voor landbouwdieren. Daarenboven willen ze dat de stad samenwerkt met straatvrijwilligers die hun buurt proper houden, in ruil voor logistieke ondersteuning of een kleine vergoeding.

Bij evenementen vragen ze dat de stad de organisatoren duidelijk op hun verantwoordelijkheden wijst, en eventueel repressief optreedt als er na het evenement toch vuil wordt achtergelaten. Verder vragen ze een mobiele camera in te zetten om overtreders te betrappen of potentiële daders af te schrikken. En op vlak van sensibilisering ten slotte vinden ze dat er nog stappen gezet kunnen worden, bijvoorbeeld via de scholen.

Behalve op de agenda van de eigen gemeenteraad hoopt Meuleman het initiatief ook op de agenda van het Vlaams Parlement te krijgen. Ze zal alle partijen in Oudenaarde vragen daarvoor een brief te ondertekenen, gericht aan minister Schauvliege, met daarin een pleidooi om statiegeld op blikjes en PET-flessen in te voeren. Groen zal in het parlement alvast een soortgelijk voorstel indienen.  

Bron: Het Nieuwsblad/Het Laatste Nieuws/eigen verslag

Volg VILT ook via