nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2018 ABS lanceert nieuwe campagne voor statiegeld

“Een overduidelijke meerderheid van de Belgen wil statiegeld op blikjes”, aldus het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “Nochtans blijven bepaalde politieke partijen heel wazig over dit onderwerp en spreken er zich tot nu toe niet positief over uit. Het blijkt evenwel duidelijk: statiegeld kan het zwerfafval verminderen.” Om dit extra te beklemtonen en om het effectieve zwerfvuilgevaar voor de runderen, en dus ook voor de veeboeren, te verminderen, lanceert ABS haar 'Stop met doen alsof uw neus bloedt'-campagne. Met het beeld van een bloedende koe wil het ABS haar eis voor de invoering van statiegeld herhalen en benadrukken.

Reeds eind februari stuurde het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) de boodschap uit dat het zich aansloot bij de Statiegeldalliantie. Tegelijkertijd riep ABS de Vlaamse regering op om nog dit jaar te handelen een besluit te nemen om statiegeld op blikjes en flesjes in te voeren. “De kost voor maatschappij en dier en landbouwer was toen, en dus nu ook nog, veel te hoog om nog langer te talmen”, reageert Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS. “Om onze politici met hun neus op de feiten te drukken, lanceert ABS nu het beeld van de neusbloedende koe. Deze bloedende koe staat voor veel, maar weinig zichtbaar dierenleed en duizenden sterfgevallen. Het is hoog tijd om dit dierenleed te stoppen en statiegeld in te voeren.”

In Vlaanderen worden jaarlijks 5.152 tot 6.227 koeien ziek door zwerfafval, op een totale landelijke populatie van 1,3 miljoen runderen, berekende ABS. “De cijfers zijn duidelijk: zwerfvuil is niet enkel een milieuprobleem”, zegt Hendrik Vandamme. “Bij het maaien belanden er soms stukjes van weggegooide blikjes of ander zwerfvuil in het veevoeder waardoor de maag van de koe kan geperforeerd worden. Wat op zijn beurt weer leidt tot een acute buikvliesontsteking. Dit is voor het dier zeer pijnlijk en leidt tot verminderde melk- of vleesproductie. Veel dieren sterven ook. Veeartsen kennen dit letsel als ‘scherp-in’.”

De behandeling van zieke koeien, de verminderde productie en het overlijden van koeien jagen de veehouders op kosten. “Landbouwers spenderen ook werktijd aan het opruimen van het land, om te pogen te vermijden dat koeien stukjes zwerfafval binnen krijgen”, vult Hendrik Vandamme aan. Onderzoek schat de totale jaarlijkse economische kost voor de volledige Vlaamse veehouderijsector in op 4,5 tot 6,8 miljoen euro. “De veehouders zijn zo het slachtoffer van vervuiling waar zij zelf geen grip op hebben, maar die wel financieel en psychisch zwaar weegt.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ABS

Volg VILT ook via