nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.05.2018 ABS stelt zich vragen bij extra eisen FrieslandCampina

Landbouworganisatie ABS is niet te spreken over de manier waarop de Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina haar leveraars bijkomende duurzaamheidseisen oplegt. “Elke veehouder is dagelijks hard bezig met het verlagen van zijn ecologische voetafdruk. Maar de toon waarop FrieslandCampina dit vraagt, daar zijn wij niet over te spreken. Zeker niet omdat ook niet geweten is of die inspanningen een meerprijs zullen opleveren”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme. Hij wijst erop dat duurzaamheid ook draait rond sociale en economische elementen.

ABS ving bezorgde signalen op bij zijn leden die melk leveren aan FrieslandCampina België. “De melkveehouders maken zich zorgen over de snelle stappen die gezet moeten worden onder de noemer ‘grotere duurzaamheid’: het energieverbruik per geproduceerde liter melk moet omlaag, de gemiddelde leeftijd van de koeien moet omhoog, het vervangingspercentage moet lager, de productie van voeder moet efficiënter, enz.”, vertelt voorzitter Vandamme. Volgens hem is daar op zich niets verkeerd mee, want elke melkveehouder werkt daar dag na dag naartoe, “maar de toon waarop dat gevraagd wordt, kan anders”.

Vooral ook omdat het onduidelijk is of elke liter melk die aan alle voorwaarden voldoet, ook effectief een meerprijs zal opleveren. “FrieslandCampina wil deze verlaagde ecologische voetafdruk uitspelen als marketingtool met de bedoeling opnieuw een groter marktaandeel in de retail in handen te krijgen en uiteindelijk meer over te houden aan die specifieke melkdrink”, klinkt het in ledenblad Drietandmagazine. Maar voor wat, hoort wat, meent ABS.

“Vooral ook omdat er vandaag geen enkele garantie is dat de Vlaamse melkveehouders, die nog steeds geen lid kunnen zijn van de Nederlandse coöperatie, ook zullen krijgen waar ze recht op hebben”, verduidelijkt de voorzitter. Hij benadrukt dat een correcte verloning voor de extra inspanningen op iedere geleverde liter melk niet meer dan een terechte vraag is. “Net zoals hun vraag om volwaardig lid te worden van de coöperatie zodat zij dezelfde rechten en leverzekerheid krijgen als de Nederlandse collega’s, terecht is.”

ABS stelt vast dat duurzaamheid een modebegrip is geworden, maar dat sommige verantwoordelijken de inhoud en betekenis van ‘duurzaamheid’ uit het oog verliezen. “Duurzaamheid gaat niet alleen over klimaat, natuur, omgeving, water en lucht. Duurzaamheid draait eveneens rond sociale en economische elementen”, helpt Vandamme herinneren. Volgens hem beseft een landbouwer maar al te goed dat hij in en met de natuur werkt en dat hij er alles aan moet doen om zijn dieren en grond in perfecte staat te houden.

“Je verwacht dat een duurzaam inkomen daar een logisch gevolg van is. En omgekeerd is een duurzaam en toereikend inkomen cruciaal voor de boer om te kunnen inspelen op alle extra verwachtingen die hij krijgt opgelegd”, stelt ABS. Maar die duurzame inkomensvorming kan er in de ogen van de landbouworganisatie alleen komen als ervoor gezorgd wordt dat vanaf de melkophaling gezorgd wordt dat de prijsvorming correct en op maat van de te leveren extra inspanningen is. “Een boer die 24 op zeven werkt om in het beste geval net uit de kosten te raken, dat is toch niet meer van deze tijd?”, luidt het.

Bovendien merkt ABS op dat elke ontoereikend betaalde liter melk ervoor zorgt dat de landbouwer productie-uitbreidingen moet overwegen om toch nog een aanvaardbaar globaal inkomen bijeen te rapen. “Dat leidt dan weer tot een onnodig hoge milieudruk enerzijds en bijkomende prijsdalingen door het grotere melkaanbod anderzijds”, stelt de voorzitter. Die gang van zaken heeft er volgens hem toe geleid dat de zuivelsector echt afhankelijk is geworden van rechtstreekse Europese steun.

Daarom doet Vandamme nog een oproep naar de Europese Unie. “Alles overlaten aan de vrije zuivelmarkt heeft ons de laatste jaren niet vooruitgeholpen. We blijven met het ABS vragende partij om een flexibel productiebeheersingssysteem in het leven te roepen. Op die manier hoef je als overheid niet om de haverklap crisissen te counteren”, schrijft hij. “Gestuurd en met mate produceren, zou goed zijn voor de boer, voor zijn koeien, voor zijn directe omgeving en voor het milieu. Minder koeien, minder melk, minder melkpoeder in de private opslag, minder melkpoeder dumpen, minder methaan, minder mest, maar… betere prijzen. Wie kan daar nu tegen zijn? Wanneer de Europese Commissie bij het volgende GLB aan ons vraagt om beter te doen op milieuvlak, dan kan ze daar zelf al heel veel toe bijdragen”, besluit Hendrik Vandamme. 

Bron: Drietandmagazine

Volg VILT ook via