nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.02.2018 Agridagen in Ravels lokken bijna 20.000 bezoekers

De organisatoren van de Agridagen in Ravels blikken terug op een geslaagde editie. Gespreid over drie dagen kon de beurs voor de intensieve veehouderij rekenen op bijna 20.000 bezoekers, een record. “Nog belangrijker is dat iedereen tevreden was. Heel wat standhouders noemden hun beursdeelname een commercieel succes en de landbouwers spraken van een warme, gezellige beurs die goed georganiseerd was”, aldus beurscoördinator Gunther De Mey die de Agridagen stilaan een blijver ziet worden in het Vlaamse landbouwbeurslandschap.

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari werden de hallen van het oud militair domein van Weelde bij Ravels opnieuw omgetoverd tot een professionele vakbeurs voor de intensieve veehouderij. Gegroeid vanuit de pluimveesector onder de naam Pluimveedagen kennen de Agridagen al een hele voorgeschiedenis. Tot 2014 werd de beurs georganiseerd door de Landsbond van Pluimveehouders van de provincie Antwerpen in Geel, maar door de professionalisering van de Agridagen tijdens de laatste edities werd de hele organisatie te zwaar om dragen voor de groep vrijwilligers. In 2015 nam Boerenbond daarom de organisatie over.

De ploeg die al langer de organisatie van vakbeurzen Agriflanders en Werktuigendagen voor zijn rekening nam, zou in de schoot van Boerenbond vanaf de editie van 2016 ook de Agridagen organiseren. Dat zorgde meteen voor een ommezwaai: de terreinen naast de Thomas More Hogeschool in Geel werden ingeruild voor het voormalige militaire domein Weelde Depot dat heel wat grote hallen en een ruime parking telt. “Het was voor ons een sprong in het onbekende”, geeft Gunther De Mey toe, “maar één die wel goed uitpakte. Waar we onszelf drie edities hadden gegeven om de beurs op de kaart te zetten, merken we nu al dat ze kan uitgroeien tot een gevestigde waarde.”

“De beurs kan rekenen op een heel sterke bezetting vanuit de pluimveehouderij, maar stilaan vinden ook exposanten en bezoekers uit de varkens- en rundveehouderij hun weg naar hier”, aldus beursvoorzitter Georges Van Keerberghen tijdens de druk bijgewoonde officiële opening van de Agridagen op vrijdag. Hij benadrukte het feit dat de beurs een ontmoetingsplaats wil zijn waar mensen - in een wereld die steeds digitaler wordt - elkaar toch nog persoonlijk willen treffen en aan elkaar willen vragen “hoe gaat het ermee?”.

Naast een ontmoetingsplaats willen de Agridagen ook een plaats voor informatie-uitwisseling zijn. “De beurs heeft een traditie op vlak van seminaries. Die spelen telkens in op de actualiteit en ook nu weer blijkt dat dit wordt gewaardeerd”, aldus Wim Vranken, kredietverantwoordelijke landbouw bij Crelan, hoofdsponsor van de beurs. Hij stelt vast dat ook in de landbouw het verkrijgen van objectieve en up-to-date-informatie van essentieel belang is voor ondernemers om zich staande te houden in een sterk veranderende wereld. “Dat landbouw en maatschappij de rode draad zijn in de verschillende seminaries hoeft dan ook niet te verwonderen.”

Europees Commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, mocht tijdens de officiële opening haar licht laten schijnen over twee voor landbouw belangrijke dossiers: de Mercosur-onderhandelingen en de Europese meerjarenbegroting na 2020. “Wanneer we een vrijhandelsakkoord kunnen afsluiten, krijgen Europese goederen toegang tot een markt van ruim 300 miljoen consumenten die vandaag heel hoge importtarieven hanteert”, stelt ze.

Thyssen ziet vooral kansen voor zuivel en voor tal van verwerkte producten, zoals aardappelen. “Andere sectoren zoals rundvlees en gevogelte zijn dan weer gevoeliger voor vrijhandel. Vandaar dat we pleiten voor een geleidelijke liberalisering waarbij we onze Europese productienormen ook voor ingevoerde producten blijven hanteren zodat we een gelijk speelveld bewerkstellingen voor onze producenten, zowel op sanitair als fytosanitair vlak”, benadrukt de Eurocommissaris.

Hoewel de eerste voorstellen voor de meerjarenbegroting nog gelanceerd moeten worden, kon Thyssen al zeggen dat het er in de toekomst niet zo rooskleurig zal uitzien. “De nieuwe uitdagingen op vlak van migratie en terrorisme maken dat de Commissie met ambitieuze begrotingsvoorstellen zal moeten komen. Dat zal zijn impact hebben, ook voor landbouw.” Volgens Thyssen is de kans groot dat we meer evolueren naar resultaatgerichte steun die gericht is op actieve boeren en die rechtvaardiger verdeeld is tussen lidstaten en tussen boeren.

Op zondag kregen de Agridagen ook het bezoek van Kris Peeters, federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel. “Zijn bezoek was voor ons de ideale manier om hem te bedanken voor alle inspanningen die hij heeft gedaan om een schaderegeling voor de door fipronil getroffen bedrijven uit de brand te slepen”, vertelt beursvoorzitter Van Keerberghen. Tijdens zijn rondgang ging de minister dan ook in gesprek met pluimveebedrijven die deze crisis aan de lijve ondervonden. Ook werd hem gewezen op de belangen die er op het spel staan in het kader van de Mercosur-onderhandelingen.

Het hoge bezoek, gecombineerd met de grote tevredenheid van de exposanten en de talrijke opkomst van het publiek stemmen de organisatoren van de Agridagen bijzonder blij. “Het vertrouwen is bij alle partijen aanwezig dat de beurs kan uitgroeien tot een gevestigde waarde”, stelt coördinator De Mey. Voorzitter Van Keerberghen wees er alvast op dat er tijdens volgende editie meer zal ingezet worden op Nederlandse betrokkenheid. “De ligging van Ravels vlak bij de grens kan een troef zijn voor onze Vlaamse kmo’s om ook voet aan de grond te krijgen in Nederland. Landbouworganisatie ZLTO uit Nederland heeft toegezegd om over twee jaar partner te worden van de Agridagen.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via