nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie
23.02.2017 - 23.02.2017 Organisator: ILVO

Agro-ecologie wordt steeds meer erkend als een alternatief in de zoektocht naar een meer duurzame productie en consumptie. Omdat agro-ecologie echter heel specifieke kennis en vaardigheden vergt, is er hierbij ook een bijzondere rol weggelegd voor educatie. Echter, op dit ogenblik is het onduidelijk of agro-ecologie als alternatief wordt aangeboden aan (toekomstige) landbouwers, en zo ja, op welke manier. Gewapend met een overzicht van agro-ecologische principes, praktijken en competenties gingen we langs bij kennisaanbieders en land- en tuinbouwers (in spe) in Vlaamse scholen, hogescholen, universiteiten, naschoolse opleidingscentra, enz. om na te gaan wat zij leren en doceren over agro-ecologie.
 
Agro-ecologie blijkt voor velen een nog onbekend en moeilijk concept. We detecteerden op verschillende niveaus duidelijke knelpunten voor de verspreiding en het aanbod van agro-ecologische kennis: op maatschappelijk en –beleidsniveau, op het niveau van de kennisaanbieders, en op het niveau van de landbouwers zelf. Toch vonden we ook een diverse groep enthousiastelingen, die agro-ecologie een duidelijkere plaats willen geven in de vorming en educatie van land- en tuinbouwers. Op basis van deze eerste aftastende inventarisatie in Vlaanderen komen dus ook een aantal duidelijke opportuniteiten naar boven.
 
Deze knelpunten en opportuniteiten moeten in de laatste stap van ons onderzoek worden vertaald worden naar een aantal aanbevelingen voor het beleid. Draagt u, als expert in educatie, voorlichting, beleid, of landbouw, ook graag uw steentje bij aan de beleidsaanbevelingen? Schrijf u dan in voor 15 februari in via:
 
 

Programma

09u00    Ontvangst door Jan Kielemoes (Afdelingshoofd, afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen,
              Departement Leefmilieu, Natuur & Energie. Opdrachtgever van het project)
09u30    Voorstelling resultaten en beleidsaanbevelingen
              (Lies Debruyne en Laure Triste, ILVO)
10u30    Pauze
10u45    Workshop beleidsaanbevelingen. We nemen onze beleids- aanbevelingen samen
              met u onder de loep, om tot een gedragen, gevalideerde set van concrete
              aanbevelingen te komen als eindresultaat van het project.
12u00    Plenaire terugkoppeling van de resultaten van de workshop
12u30    Broodjeslunch

Locatie

Zaal Ned Kahn
Zebrastraat NV
Zebrastraat 32, 9000 Gent
Terug naar agenda
Volg VILT ook via