nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.01.2019 Agro-uitzendbureau WERKERS helpt arbeidspieken opvangen

Met een verjaardagsontbijt voor genodigden op Agriflanders vierde uitzendkantoor Werkers zijn jubileum, één van “20 jaar professionele dienstverlening met specialisatie in land- en tuinbouw”. Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van Boerenbond, was destijds nauw betrokken bij de opstart van wat toen nog agro|services heette. “Bij de start had het huidige ‘Werkers’ het niet gemakkelijk, maar de inmiddels afgelegde weg is indrukwekkend. Nog steeds komt 80 procent van het cliënteel uit land- en tuinbouw.” Een panelgesprek op de landbouwbeurs maakte het belang van uitzendarbeid duidelijk in een sector waar continu veel werk is maar de arbeidspieken bij momenten nog groter zijn.

Na een enthousiaste start geraakte agro|services in de beginjaren moeilijk uit de rode cijfers. Georges Van Keerberghen herinnert zich dat nog, en hij is blij dat het lukte om dat recht te trekken. Daarna is het uitzendkantoor voor land- en tuinbouw blijven groeien. WERKERS bundelt nu de krachten van agro|services en ook van agro|aanneming en agro|bedrijfshulp. De missie van WERKERS in uitzenden is de arbeidspieken op land- en tuinbouwbedrijven uitvlakken, “en dat niet enkel in de vorm van tijdelijke hulp bij ziekte of ongeval”. Nog altijd zijn acht op de tien klanten boeren en tuinders, wat Van Keerberghen een sterkte en tegelijk een zwakte vindt. De activiteiten in Vlaanderen werden uitgebreid met wat opdrachten in Brussel en Wallonië.

Op het juiste moment de geschikte arbeidskrachten vinden, is een hele uitdaging. Land- en tuinbouwers kunnen dat uitbesteden aan WERKERS. Ook voor het uitzendkantoor is dat een zoektocht want de werkloosheid daalt. Bovendien heb je mensen nodig met affiniteit met landbouw. “WERKERS staat kort bij zijn klanten en zijn uitzendkrachten. Het blijft mensenwerk.” Directeur Ben Kusters vindt die persoonlijke aanpak uniek, net zoals de affiniteit met land- en tuinbouw.

Paul Verschueren van de federatie van HR-dienstverleners (FEDERGON) geeft aan dat uitzendarbeid de afgelopen 15 jaar een sterk stijgende trend kende. “Tot midden vorig jaar was er een vrij constante groei van de activiteiten, sindsdien merken we een status quo tot zelfs lichte daling.” Die daling is volgens de HR-expert te wijten aan de conjunctuurverzwakking maar ook aan de schaarste aan arbeidskrachten, die bedrijven verhindert om te groeien.

In de landbouwsector is er naast de reguliere tewerkstelling via contracten van bepaalde of onbepaalde duur ook seizoenarbeid. Chris Botterman, hoofd sociale zaken bij Boerenbond, onderstreept het belang daarvan. “Dagcontracten vangen de arbeidspieken op, bijvoorbeeld van fruitpluk of groenteoogst. Seizoenarbeid is een zeer flexibel systeem, dat eenvoudig geregeld kan worden met een elektronische melding. Je kan een seizoenarbeider ook aantrekken via een erkend uitzendkantoor. De mogelijkheid van seizoenarbeid via een interimcontract bestaat sinds een wetswijziging in 2005.”

Handhaving door de overheid op eventuele uitwassen van het systeem acht Botterman belangrijk in de wetenschap dat gereguleerde seizoenarbeid er net gekomen is als antwoord op de problemen met koppelbazen. “De rechtszekerheid voor de drie betrokken partijen is nu gegarandeerd.” Seizoenarbeid is populair in de landbouw. Ter illustratie: op boerderijen worden 3.000 vaste medewerkers tewerkgesteld en op tuinbouwbedrijven zijn dat er 10.000. Daarnaast is er een groot leger van 70.000 seizoenarbeiders dat in de bres springt waar de nood aan arbeid plots hoog is. “In geen enkele andere sector is het verschil tussen reguliere tewerkstelling en seizoenarbeid zo groot”, weet Botterman.

Momenteel is het niet makkelijk om alle dagcontracten te kunnen invullen met de juiste man of vrouw op de juiste plaats. “Vooral in West-Vlaanderen is de krapte nijpend. Wij uitzendbedrijven moeten dan creatief zijn. Ons kantoor in Roeselare zocht bijvoorbeeld contact met vluchtelingencentra. Die mensen zijn een dankbare groep om uit te sturen als seizoenarbeider. Wel brengt het vaak een taalprobleem met zich mee en vraagt het van de drie partijen de nodige flexibiliteit om er wat van te maken”, zegt Ben Kusters, directeur van WERKERS. “Vandaag kiest de sollicitant een werkgever en moet de uitzendsector de latente arbeidsreserve proberen aan te spreken: vluchtelingen, mensen die na arbeidsongeschiktheid het werk progressief weer hervatten, huismoeders, enz.”, beaamt Verschueren. Vanaf 2019 is economische migratie een Vlaamse bevoegdheid. Na het akkoord tussen de sociale partners is het sedert 1 januari van dit jaar mogelijk om seizoenarbeiders uit eender welk land ter wereld te rekruteren.

In de land- en tuinbouw neemt de automatisering en techniciteit van het productieproces toe. “Opleiding en naschoolse vorming worden daarom belangrijker”, constateert Chris Botterman (Boerenbond). Hij vestigt de aandacht op vormingscentrum EDUplus. “Een werkgever kan zijn personeel inschrijven voor een vormingsactiviteit. Zowel de loonkost die dag als de cursus zelf worden volledig terugbetaald. Daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Het kost een onderneming niets en laat medewerkers toe om via basis- en meer gespecialiseerde opleidingen door te groeien in het bedrijf. Ook een landbouwer die aan stoppen denkt, en zich wil omscholen, kan gratis die cursussen volgen.”

Bekijk hier een video over Werkers in uitzenden.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: WERKERS

Volg VILT ook via