nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.09.2016 Agroforestry-adepten leren notenteelt kennen

In Drietand, het ledenblad van het Algemeen Boerensyndicaat, brengt het onderzoeksconsortium rond boslandbouw in Vlaanderen verslag uit van een tweedaagse excursie naar Nederland. Daar werden verschillende landbouwbedrijven bezocht die zich toeleggen op notenteelt. De excursie kon op veel interesse rekenen: landbouwers, verwerkers van noten, adviseurs en lesgevers gingen mee naar drie notentelers waaronder hazelnotenkwekerij Joostenhuus. Leraar op rust Harm Tuenter plantte in 1990 de eerste bomen en breidde uit tot in totaal zes hectare. Oogsten doet hij machinaal. De Nederlandse teler stelde zelf zijn machinepark voor oogsten en schonen op punt en houdt zo de kosten laag. Financieel brengen de hazelnoten 3.000 à 4.000 euro per hectare op.

Sinds aanplantingen van bomen op een landbouwperceel in aanmerking komen voor een subsidie boslandbouw (°2011) zijn er in Vlaanderen al heel wat notenplantages gerealiseerd. Het gaat dan in de meeste gevallen om grasland of akkerbouwteelten in combinatie met walnoten, al zijn er ook al voorbeelden met hazelnoten en kastanjes. Ervaring met notenteelt is er in Vlaanderen nauwelijks zodat het Consortium Agroforestry Vlaanderen dit voorjaar een excursie organiseerde naar Nederland. Het onderzoeksconsortium bestaande uit ILVO, UGent, Inagro, Agrobeheercentrum Eco² en de Bodemkundige Dienst mikt op een grotere adaptatie van boslandbouw in de Vlaamse landbouwpraktijk.

Enkele tientallen landbouwers, verwerkers en adviseurs lieten zich inspireren door het bezoek aan Nederland. In ABS-ledenblad Drietand lees je het verslag van het bezoek aan hazelnotenkwekerij ‘het Joostenhuus’. Een meer uitgebreide reportage over de tweedaagse excursie is terug te vinden op de projectwebsite van het onderzoeksconsortium. De deelnemers onthouden dat rassenkeuze enorm belangrijk is en dat praktijkonderzoek hieromtrent noodzakelijk is om te komen tot een rendabele notenteelt. Hoewel er in Nederland al enige praktijkervaring is, blijft het voor een stuk experimenteren en improviseren wat de aanplant, oogst, verwerking en afzet van de noten betreft.

Ook bleek dat voor het telen van noten heel wat geduld nodig is. Zeker bij walnoten duurt het tot tien jaar vooraleer de bomen in productie komen. Om die reden is het dan ook moeilijk om hier een hoofdinkomen uit te halen en zijn noten onderdeel van een ruimer teeltplan op het bedrijf. Opdat landbouwers zouden voortlezen, zoomen we kort in op de financiële beloning voor veel geduld en zelf uitproberen bij het telen van noten.

Hazelnotenkweker Harm Tuenter houdt na schonen en drogen gemiddeld 1.400 à 1.500 kilo hazelnoten per hectare over, hetgeen overeenkomt met een financiële opbrengst van 3.000 à 4.000 euro per hectare. Een derde tot de helft van zijn opbrengst verkoopt Harm aan de deur via een kraampje met zelfbediening. Voor 500 gram noten met dop vraagt hij 2 euro. Noten die hij met een zelf ontwikkelde kraakmachine van de dop ontdeed, zijn duurder: 2 euro voor 150 gram maar het kraken zorgt wel voor aanzienlijk gewichtsverlies.

Meer weten? Lees het uitgebreide verslag op www.agroforestryvlaanderen.be.

Bron: Drietand

Beeld: Agroforestry in Vlaanderen

Volg VILT ook via