nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.04.2016 Akkerbouwers zijn zich bewust van mogelijkheden drones

Bijna één op de acht Vlaamse akkerbouwers toont interesse in drones voor de optimalisatie van hun teelten. Dat communiceert het Nederlandse marktonderzoeksbureau AgriDirect op basis van een telefonische enquête bij akkerbouwers in onze regio. De mogelijkheden van een drone zijn in de plantaardige productie nauwelijks te overzien: ziektedetectie, groeimonitoring, planten tellen, droogtestress tijdig waarnemen, enz. In Nederland zijn al drie 'drone-loonwerkers' actief. Ook in Vlaanderen liggen landbouwers en loonwerkers op vinkenslag. De eerste gebruikers polsen naar hun ervaringen leek ons niet zo’n goed idee aangezien het vliegen met zo’n ding voorlopig illegaal is. Voor een wetgevend kader is het namelijk wachten op de publicatie van het KB met de regels voor het gebruik van drones. Daarom staken we ons licht op bij ILVO.

Voor de Vlaamse editie van zijn ‘akkerbouwscanner’ belt het Nederlandse marktonderzoeksbureau AgriDirect momenteel naar 2.000 akkerbouwers uit onze regio. Een steekproef van bijna 350 Vlaamse akkerbouwers beantwoordde de vraag omtrent de inzet van drones. Blijkt dat ze er wel mogelijkheden in zien want 11,9 procent geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn. De respondenten zien het als een manier om hun teelten te optimaliseren. Een drone uitgerust met sensoren stelt immers potentieel veel informatie ter beschikking, bijvoorbeeld over droogtestress en ziekteverspreiding.

Alvorens drones in eigen land een hoge vlucht kunnen nemen, moet het koninklijk besluit van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant van kracht worden. Daarin staan de nieuwe regels voor het gebruik van drones, bijvoorbeeld een indeling in verschillende klassen naargelang het gebruik dat van de drone gemaakt wordt. Het KB was voor de paasvakantie aangekondigd maar is vooralsnog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een handige informatiebrochure wordt wel al ter beschikking gesteld via de website van de FOD Mobiliteit. VILT berichtte eerder al over de nakende wetgeving.

Er zijn geen cijfers over het aantal drones dat al in ons land circuleert, maar het gaat naar schatting om enkele tienduizenden exemplaren. Op het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek weten ze wel zeker dat daar ook drones bij zijn voor landbouwgebruik. “Precieze cijfers hebben we daarover niet. Geen landbouwer of loonwerker zal hiermee te koop lopen want in afwachting van de nieuwe regelgeving is vliegen met een drone nog altijd illegaal”, verduidelijkt Koen Mertens, die namens ILVO het ISense-project coördineert.

Het ISense-project rond innovatieve sensoren in de landbouw en voeding werd eind vorig jaar opgestart. Een onderdeel van dit project verkent de mogelijkheden van precisielandbouw en tracht de toepassing van dronetechnologie in de Vlaamse landbouw te ondersteunen. In het kader van dit project worden drones uitgerust met camera’s en met sensoren die visuele en hyperspectrale beelden opleveren of waarnemingen doen op basis van warmteafgifte.

Toepassingen waarop initieel wordt gefocust , zijn de monitoring en de voederkwaliteit van grasland, de beoordeling van droogtestress in grasland, het opsporen van ziekten in aardappelvelden en onkruiddetectie. “Er is nog heel wat onderzoek nodig om te komen tot economisch rendabele toepassingen voor de Vlaamse landbouwer”, vertelt ILVO-onderzoeker Mertens. “Er kan heel wat informatie verzameld worden maar kant-en-klare beheermodellen voor de Vlaamse landbouwer om zijn akkerbouw te optimaliseren zijn er nog niet. Daarom zijn projecten als ISense op ILVO nuttig en nodig.”

Momenteel bevindt het project zich in de opstartfase. Het meetplatform wordt operationeel gemaakt en de methodiek wordt op punt gesteld, onder meer in het kader van drie doctoraatsonderzoeken in samenwerking met Universiteit Gent en KU Leuven. Het project werd een eerste keer aan het grote publiek voorgesteld op het ‘smart farming eiland’ tijdens landbouwbeurs Agribex. Het is immers de bedoeling om een goede samenwerking tot stand te brengen tussen vooruitstrevende landbouwers en onderzoeksinstellingen en te komen tot concrete toepassingen voor de Vlaamse landbouw. De resultaten worden eind 2019 verwacht.

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege verduidelijkte recent aan volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) dat ze verwacht dat de landbouwsector de technologie geleidelijk zal inzetten. In eerste instantie kan de overheid dat ondersteunen via de VLIF-maatregel ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’. Eens de technologie praktijkrijp is, kunnen drones met een landbouwtoepassing aan de lijst van subsidiabele VLIF-investeringen worden toegevoegd.

In eigen land is het nog even wachten op een wetgevend kader alvorens commerciële toepassingen van drones ingang kunnen vinden in de landbouw. Bij onze Noorderburen is het al zover. Sinds midden vorig jaar vliegt een loonwerker uit de provincie Friesland met een drone om multispectrale opnamen te maken van gewassen. Het gaat om het bedrijf dat ook pioniert met de Veris bodemscanner. De loonwerker in kwestie, Loonbedrijf Thijssen, kocht als eerste een eBee in een speciale landbouwuitvoering. Niet veel later waren er nog twee partijen die een drone aanschaften. Boerenbusiness meldde vorig jaar dat deze drie samenwerken om hun dienstverlening met drones landelijk aan te bieden.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via