nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

 

06.01.2017 Akkervogel beter af met graanstoppel dan groenbedekker

Bij landbouwers is er in gedramd dat ze na de teelt van granen best een groenbedekker zaaien. Eerst gebeurde dat met een stimulerend beleid, namelijk een subsidie die de kostprijs van het zaaizaad voor een stuk dekte. Inmiddels is het voor Vlaamse boeren een gewoonte geworden, één waar ze gelet op de verplichtingen in het kader van de vergroening en het mestactieplan niet onderuit kunnen. Vogelbeschermers zijn nu tot het inzicht gekomen dat groenbedekkers slecht uitpakken voor de akkervogels die overwinteren op het platteland. Zij hebben net nood aan graanstoppels. Op de website ‘Toekomst GLB’, waar Nederland ideeën vergaart voor het nieuw Europees landbouwbeleid, krijgt hun betoog de nodige aandacht.

Het inzaaien van groenbedekkers na de graanoogst is uitgegroeid tot een gangbare landbouwpraktijk zodat in de akkerbouwstreken grote arealen graanstoppels snel opnieuw bewerkt en ingezaaid worden. Volgens de Werkgroep Grauwe Kiekendief die in Nederland actief is, pakt dit averechts uit voor akkervogels. Op de website Nature Today pleiten Ben Koks en Oike Vlaanderen van de werkgroep voor het laten aanliggen van graanstoppels. Zij vinden dit een goede aanvulling op de vergroeningsvoorwaarden uit het Europees landbouwbeleid.

Veel akkervogels foerageerden in de winter op de graanstoppels. Zangvogels als veldleeuweriken leven er van zaden, onkruidblaadjes en bodemdiertjes, roofvogels en uilen vangen er hun muizen en andere prooien. “Het laten liggen van graanstoppels kost in principe niets en levert voor akkervogels in akkergebieden substantieel veel op”, aldus de werkgroep. Zij zien het meest in de combinatie van graanstoppelvelden met akkers waarop een mengsel van groenbedekkers wordt ingezaaid dat goed aansluit bij de ecologische randvoorwaarden van akkervogels en dat tegelijkertijd een bijdrage levert aan een gezonder bodemleven.

De Nederlandse vogelbeschermer Ben Koks is geen onbekende in Vlaanderen. Hij werd vanwege zijn expertise vorig jaar uitgenodigd op een akkervogelweekend dat georganiseerd werd door de Werkgroep Grauwe Gors. Daar deed hij aan VILT zijn verhaal over de vogelakker. Dat zijn brede perceelranden waarop enerzijds luzerne of klaver groeit die geoogst kan worden en anderzijds een braakliggende strook die ingezaaid wordt met een gras/graan-kruidenmengsel. Er komt in Vlaanderen een beheerovereenkomst die geïnspireerd is op de Nederlandse vogelakker.

Meer info: ToekomstGLB.nl

Bron: ToekomstGLB.nl

Volg VILT ook via