nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.11.2017 Akkoord over compensaties fipronilcrisis

Nadat eerder al de federale regering instemde met de compensatiemaatregelen voor de bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis, heeft nu ook het federale parlement zijn goedkeuring gegeven. De Vlaamse regering heeft op haar beurt bekendgemaakt dat de getroffen pluimveehouders kunnen rekenen op een vergoeding van de kosten die er gemaakt werden om de met fipronil verontreinigde pluimveemest te verwijderen.

De Kamer heeft unaniem een wetsontwerp goedgekeurd dat compensaties mogelijk maakt voor bedrijven uit de landbouw- en voedingssector die getroffen zijn door de fipronilcrisis. De federale regering had in augustus een reeks maatregelen aangekondigd om de getroffen bedrijven te helpen. Eén van de steunmaatregelen is nu door de Kamer goedgekeurd. De betrokken bedrijven zullen hierdoor compensaties kunnen krijgen voor de schade die ze hebben opgelopen, voor zover deze nog niet gedekt zijn door tussenkomsten van verzekeringen of andere overheden.

Zonet heeft de Vlaamse regering ook beslist om een financiële tegemoetkoming te voorzien voor de getroffen pluimveebedrijven voor de kosten die zij gemaakt hebben om de mest van hun besmette dieren te laten vernietigen. Van zodra de Vlaamse overheid op de hoogte werd gebracht van het incident, heeft de Mestbank een preventief verbod opgelegd om de mest van de geblokkeerde bedrijven af te voeren. Nadien werd beslist dat de met fipronil besmette mest verplicht verwerkt moest worden. Dat veroorzaakte bijkomende financiële lasten voor de pluimveehouders en de Vlaamse overheid wil nu een financiële tegemoetkoming voorzien. OVAM zal als bevoegde administratie de kosten dragen van de aantoonbare schade en de terugbetaling regelen.

Recent maakte federaal landbouwminister Denis Ducarme nog bekend dat de schade van de fipronilcrisis oploopt tot 21 miljoen euro. “De federale regering heeft in totaal 30 miljoen euro gereserveerd voor schadevergoedingen”, klinkt het. Dat geld komt uit de reserve van het Voedselagentschap die momenteel 162 miljoen euro bedraagt.

Nederland is nog zwaarder getroffen door de fipronilcrisis dan ons land. Daar wordt de schade beraamd op 75 miljoen euro. De Nederlandse overheid voorziet echter geen compensatie voor de getroffen bedrijven. 

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via