nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.10.2017 Alle brexit-scenario's liggen nog op tafel

Eind maart 2019 stapt Groot-Brittannië uit de Europese Unie nadat de Britse bevolking zich in juni 2016 in een referendum uitsprak voor een brexit. De onderhandelingen over de uitstap uit de EU gaan moeizaam, erkent Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie, in De Tijd. “Alle scenario’s liggen nog op tafel, inclusief een ‘no deal’. Maar de Britten kunnen niet uit de interne markt en de douane stappen en nog dezelfde voordelen genieten als vroeger”, klinkt het. Hij pleit voor een dedramatisering van het brexitdebat.

Sinds de Europese top van vorige week hebben de onderhandelingen een nieuwe dynamiek gevonden. De Britse premier May beloofde toen de Britse bijdrage aan de Europese begroting voor de jaren 2019 en 2020 te betalen. Ze wil ook de engagementen die het Verenigd Koninkrijk opnam sinds de start van het EU-lidmaatschap honoreren. “Hier wachten we al lang op”, zegt de brexitonderhandelaar. “Tot nu toe was de Britse lijn: we betalen niets voor de periode na ons vertrek.” Al blijft er nog een grote kloof tussen de 20 miljard euro die May voorstelt en de 60 tot 80 miljard die Europa verwacht.

Over bedragen wil Barnier het in deze fase nog niet hebben. “We kunnen er gemakkelijk geraken door te dedramatiseren. We praten niet over een losgeld voor de exit en zijn er ook niet op uit om de Britten te straffen.” Nochtans staat er veel op het spel voor Europese en Britse bedrijven. “In alle hypothesen is het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 een ‘buitenland’ voor de EU en geen deel meer van de Europese interne markt”, klinkt het.

De Britse regering heeft bij de start van de onderhandelingen duidelijk gemaakt dat ze vaarwel zegt aan de interne markt en de douane-unie. “Maar de enige relatie zonder wrijvingen met onze interne markt is deelname aan die eenheidsmarkt. Zoals Noorwegen deelneemt aan onze interne markt, maar geen lid is van de Europese Unie. Die Noorse optie blijft beschikbaar”, aldus de Fransman. Een ander mogelijk model is het Canadese model. Vorig jaar sloot de EU het CETA-handelsakkoord met Canada. Een douane-akkoord is ook mogelijk, zoals dat bestaat tussen de EU en Turkije.

De Europese brexitonderhandelaar wijst er evenwel op dat elk model op zichzelf staat en een apart evenwicht heeft inzake rechten en plichten. “Er is geen combinatie mogelijk tussen een vrijhandelsverdrag en toch nog bij een interne markt horen. Eruit is eruit”, beweert Barnier. De Britse premier May gaf eerder aan de optie van ‘no deal’ open te houden, iets wat ook de EU niet uitsluit. “We bereiden ons voor op alle opties, inclusief een ‘no deal’. Maar dat zou een slechte optie zijn, zowel voor de EU als voor de Britten.”

Volgens Barnier moeten de Britten in geval van een ‘no deal’ uit zo’n 1.000 Europese internationale handelsakkoorden stappen en uit 750 bilaterale akkoorden. “Hebben ze voldoende administratieve capaciteit om die onderhandelingen zelf te voeren? Zelfs de bevoorrading van voeding loopt gevaar bij zo’n ‘no deal’”, weet de man. Het doet bij hem de vraag rijzen of de Britten wel klaar zijn om op eigen benen te staan. Ook voor de EU is een akkoord van de Britten van strategisch belang. “Maar er zijn ook dingen die niet onderhandelbaar zijn. Europa staat op zijn interne markt, het vrij verkeer van goederen, diensten en mensen en de autonomie in de besluitvorming.”

De Fransman vermoedt dat het mogelijk is om de brexit af te ronden in de herfst van 2018. “We werken al aan een ontwerpverdrag waarin mettertijd ook een overgangsperiode wordt opgenomen. Die overgangsperiode is eigenlijk het behoud van een economische status quo. In die overgangsperiode moet de Europese wetgeving, toezicht en controle van het EU-Hof van Justitie, heel de Europese architectuur dus, dezelfde blijven. Alleen beslissen de Britten niet meer mee over de Europese regelgeving”, legt Barnier uit.

Moet de scheiding rond zijn vooral er sprake kan zijn over de toekomst? “Dat heb ik nooit gezegd, maar er moeten nog dingen worden uitgeklaard, zoals de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse burgers in de EU en ook over Ierland moet er nog één en ander uitgeklaard worden.” 

Bron: De Tijd

Volg VILT ook via