nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.04.2016 Amper 16 bioboeren in Vlaanderen houden varkens

Zoals het een vakblad betaamd, focust Varkensbedrijf na het verschijnen van het Biorapport op de stand van zaken in de biologische varkenshouderij. Terwijl de biolandbouw in zijn geheel een gestage groei vertoont, zijn er anno 2015 nog altijd maar 16 bioboeren die varkens houden. Op drie jaar tijd kwamen er amper twee bedrijven bij. Veel vaker voorkomende specialisaties zijn biologische groenteteelt, rundveehouderij en pluimveehouderij. Op de bestaande bedrijven is de varkensstapel wel verdubbeld, besluiten we uit een eigen lezing van het Biorapport.

In Vlaanderen zijn 370 bioboeren actief, zo wijst het jongste Biorapport uit. Daarvan houden er zich 120 bezig met veehouderij. Dat is hetzelfde aantal als in 2014. De 27 nieuwkomers (netto toename) specialiseren zich met andere woorden in plantaardige productie. Pluimveebedrijven vormen de belangrijkste deelsector van de biologische veehouderij.

Eén op drie bedrijven met dieren houdt enkel en alleen pluimvee. Verder zijn er ook 44 bedrijven met vlees- en/of melkvee. Het aantal schapenbedrijven neemt verder af naar 27. Toch neemt het aantal schapen op die bedrijven toe. Verder telt Vlaanderen 16 biologische varkensbedrijven en 15 geitenbedrijven.

Het vakblad Varkensbedrijf constateert dat er geen groei zit in de biologische varkenshouderij. Uitgedrukt in aantal bedrijven klopt dat, maar de varkensstapel is tussen 2010 en 2015 iets meer dan verdubbeld. Het aantal verkochte varkens neemt in die vijf jaar namelijk toe van minder dan 1.700 tot bijna 3.500. In 2013 werden er 2.800 biovarkens verkocht. Dat aantal viel een jaar later met duizend terug. In 2015 lijkt de zin om varkens te houden op de bestaande bedrijven weer wat groter.

Veel wordt er weliswaar niet geïnvesteerd in de varkenstak, of het valt alleszins niet af te leiden uit de investeringssteun aan biolandbouw. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) verstrekte in 2015 meer dan 400.000 euro steun, een verviervoudiging ten opzichte van 2013. In schril contrast daarmee werd voor de biovarkenssector de jongste vijf jaar geen investeringssteun aangevraagd. De subsidies zijn in de periode 2010-2015 vooral naar nieuwe pluimveestallen gegaan.

Meer info: Biorapport 2015

Bron: eigen verslaggeving / Varkensbedrijf

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via