nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.10.2016 "ANB handhaaft bescherming van alle poldergraslanden"

Natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) handhaven de bescherming van zowel de percelen die beschermd zijn via het Natuurdecreet als van de percelen die beschermd zijn via het zogenaamde landbouwspoor. Dat bevestigt landbouwminister Joke Schauvliege in haar antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) over de handhaving van de bescherming van historisch permanente poldergraslanden. Vandaele verwees naar een brief van ANB waarin de organisatie aangaf enkel te kunnen handhaven op percelen die volgens het natuurspoor zijn beschermd. “Daar ben ik het niet mee eens”, aldus Schauvliege.

Vorig jaar vond de Vlaamse regering een akkoord over de bescherming van historisch permanente graslanden. Enerzijds werd voorzien in een bescherming via het Natuurdecreet, anderzijds worden bepaalde poldergraslanden beschermd via de landbouwregelgeving. Van landbouwers wordt verwacht dat ze de graslanden in stand houden. Doen ze dat niet – door het perceel te scheuren of het reliëf te wijzigen – dan verliezen ze een deel van hun inkomenssteun. Ook over een kaart die gedetailleerd aangeeft welke regeling op welk perceel van toepassing is, werd een akkoord gevonden.

Omdat de uitvoering van dergelijke afspraken voor een deel staat of valt met een sluitende handhaving struikelde Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele over een brief van ANB aan Vogelbescherming Vlaanderen, waarin ANB aangaf enkel te kunnen handhaven op percelen die volgens het natuurspoor zijn beschermd. “Daar ben ik het niet mee eens”, repliceerde minister Joke Schauvliege. “Dat is intussen ook zo gesignaleerd aan de diensten en is bijgestuurd.”

“Natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen optreden op grond van artikel 14 van het Natuurdecreet, ook voor percelen die beschermd zijn via het landbouwspoor”, zo herhaalt Schauvliege. “Om het nog doelmatiger te maken, hebben we ervoor gekozen een handhaving op basis van de landbouwregels toe te laten. De controle-, sanctie- en herstelmaatregelen die gelden in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), zijn bij Europese verordening geregeld en zijn duidelijk en transparant. Verordeningen zijn direct van toepassing in alle 28 lidstaten. De lidstaten moeten dus alleen zelf de percelen ecologisch kwetsbaar blijvend grasland aanduiden op hun grondgebied.”

“Bij schendingen van historisch permanente graslanden verbaliseert het ANB in hoofdzaak op artikel 13 van het Natuurdecreet en artikel 7 – verbod op vegetatiewijziging – of 8 – vergunningsplichtige vegetatiewijziging – van het Vegetatiebesluit”, legt Schauvliege uit. “Als het grasland onder de beschermingsbepalingen van de natuurregelgeving valt, kan het ANB bestuurlijke herstelmaatregelen opleggen. Als het grasland onder de bepalingen van de landbouwregelgeving valt, is bij verordening opgelegd dat de landbouwer in kwestie gesanctioneerd wordt bij de toekenning van zijn GLB-inkomenssteun en bovendien dat hij herstelmaatregelen moet nemen tegen uiterlijk de indieningsdatum van de verzamelaanvraag.” 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wim Dirckx

Volg VILT ook via