nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.05.2017 ANB spot parende beekprik in Vlaamse Ardennen

In een beek in de Vlaamse Ardennen zijn voor het eerst in Vlaanderen parende beekprikken gefilmd. Dat zijn palingachtige vissen die hoge eisen stellen aan de waterkwaliteit in hun leefomgeving. "Dit bewijst dat de grote inspanningen renderen die de waterbeheerders de voorbije jaren hebben gedaan", meldt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een visserijbioloog van ANB maakte de beelden tijdens een onderzoek in het kader van de Europese natuurdoelstellingen.

"Beekprikken zijn erg zeldzame vissen - rondbeksoorten om correct te zijn - die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving", verduidelijkt visserijbioloog Alain Dillen van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Ze vereisen een extreem goede waterkwaliteit en stellen ook hoge eisen aan de bodem van de beek. De bodem moet een goede zandbodem zijn zonder slib."

Dillen merkte het paaigedrag op en maakte de beelden tijdens een onderzoek in het kader van de Europese natuurdoelen, want de soort is Europees beschermd. "In het kader van de Europese natuurdoelen streven het agentschap en de andere waterbeheerders er naar de juiste omstandigheden te creëren in het leefgebied waarin deze dieren leven. Het feit dat deze vissen voorkomen én paren in bronbeken van de Vlaamse Ardennen, toont aan dat het beschermen, herstellen en goed beheren van deze beekstelsels cruciaal zijn voor het voortbestaan van deze uiterst zeldzame vissen."

Beekprikken zijn speciale vissen. "Ze leven zeven jaar lang als larve in het sediment van de bodem van de rivieren. Na die leeftijd zijn ze pas rijp om te paaien. Op dat moment maakt hun spijsverteringsstelsel plaats voor het voortplantingsstelsel. De vissen leggen dan eitjes, die bevrucht worden, waarna zowel de mannelijke als de vrouwelijke vissen sterven. Ze paren dus slechts eenmaal in hun leven, wat de soort wel erg kwetsbaar maakt."

Bron: Belga

Beeld: Rollin Verlinde - Vildaphoto

Volg VILT ook via