nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.06.2017 Andriukaitis laakt gebrek aan medewerking Brazilië

Tijdens de Landbouwraad in Luxemburg heeft de Europese Commissie uitleg verschaft over de vleesfraude in Brazilië. Bevoegd EU-commissaris Vytenis Andriukaitis toonde zich niet tevreden over het gebrek aan medewerking van de Braziliaanse autoriteiten. Aan de aanbevelingen die het Zuid-Amerikaanse land kreeg, werd tot dusver geen gehoor gegeven zodat er gedreigd wordt met verscherpte maatregelen. Andriukaitis richtte begin deze maand een brief naar de Braziliaanse minister van Landbouw met de vraag om alle vleesexport richting EU systematisch te controleren op microbiologische verontreiniging. Een audit ter plaatse gaf geen geruststellend resultaat zodat er in de loop van 2017 een nieuwe volgt.

De Europese Commissie gaf aan de ministers van Landbouw een stand van zaken over het sanitair schandaal in Brazilië. In maart kwam aan het licht dat Braziliaanse bedrijven fraudeerden met bedorven vlees dat ze alsnog op de markt brachten. Van dat vlees is ook uitgevoerd naar de EU. Naar aanleiding van deze onthullingen besloot de Commissie om alle ingevoerde loten vlees uit Brazilië fysiek te controleren en op één van de vijf een microbiologische analyse te laten uitvoeren op kosten van de vleesindustrie. Sinds april gaat het om 4.416 loten vlees die gecontroleerd werden door Europese laboratoria. Daarvan kregen er 108 geen toegang tot Europees grondgebied, meestal vanwege de detectie van salmonella in kip.

Over de impact van de fraude op de volksgezondheid en het gebrek aan medewerking van de Braziliaanse autoriteiten maakt EU-commissaris Vytenis Andriukaitis zich grote zorgen. “De Brazilianen moeten onmiddellijk tot actie overgaan,” preciseerde hij. Een Europese audit in de Braziliaanse slachthuizen legde systeemgebreken bloot in de controle en toonde aan dat Europese sanitaire normen niet worden nageleefd. Begin deze maand stuurde Andriukaitis een brief naar de Braziliaanse minister van Landbouw. Hij drong er op aan dat alle vleesexport bestemd voor de EU systematisch microbiologisch gecontroleerd wordt. Nieuwe vleesbedrijven wil hij nu niet toegevoegd zien aan het lijstje met Braziliaanse operatoren die naar de EU mogen exporteren. En hij vraagt het intrekken van de erkenning van alle paardenslachthuizen die in aanmerking kwamen voor export naar de EU.

De commissaris heeft eveneens gepreciseerd dat een opvolgaudit uitgevoerd zal worden voor het einde van het jaar. Als er geen verbetering in de samenwerking vastgesteld zou worden, dan dreigt de Commissie er mee om “bijkomende gepaste maatregelen” te nemen. Federaal landbouwminister Willy Borsus nam kennis van de stand van zaken en verklaarde het volgende: “Wij moeten onverzettelijk zijn wat betreft de gevallen van voedselfraude en de Commissie heeft dat goed begrepen. De voedselveiligheid voor de consument en de transparantie voor de operatoren moeten koste wat het kost worden verzekerd. Het gaat eveneens om een kwestie van oneerlijke concurrentie voor onze vleesbedrijven.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Jennifer Jacquemart - European Union

Volg VILT ook via