nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.08.2017 "Anti-veehouderijkamp misbruikt fipronil-crisis"

Nu het stof rond de fipronil-crisis na enkele hectische weken stilaan lijkt te gaan liggen maken de Boerenbond- en ABS-voorzitters Sonja De Becker en Hendrik Vandamme een stand van zaken op. Beide herhalen hun appreciatie voor het snelle optreden van de federale overheid – denk aan de tien aangekondigde steunmaatregelen – en de constructieve houding van onder meer Rendac. De Becker heeft zich wel geërgerd aan “misplaatste reacties”, terwijl Vandamme gelooft dat er uit deze crisis lessen zullen worden getrokken, zelfs “nog meer dan in het verleden”. 

De fipronil-crisis barstte na enkele weken van sluimerende onrust in alle hevigheid los. “Tot het alles en iedereen overrompelde”, blikt Sonja De Becker terug. De Boerenbond-voorzitter onthoudt vooral de daadkrachtige en begripvolle aanpak van de federale overheid, die een pakket van tien maatregelen voorstelde. “Hiermee gaat de federale regering in op nagenoeg al onze vragen die wij bij de ontmoeting met de premier en het kernkabinet een week eerder op tafel hadden gelegd”, zo klinkt het tevreden.

“De modaliteiten van de vergoedingsregeling worden in de eerstkomende dagen in overleg met de sector verder uitgewerkt”, schetst De Becker de volgende stappen in het proces. “Het gaat weliswaar niet over een 100 procent schadeloosstelling, maar wel over een belangrijke compensatie en dat is wat wij ook gevraagd hadden. In elk geval, een hart onder de riem van de getroffen pluimveehouders! Het is duidelijk dat de uitbetaling van vergoedingen niet voor vandaag is (dat was het ook niet bij de dioxinecrisis) maar de federale regering heeft (in volle vakantie) bijzonder snel gereageerd en beslist om het maximale te doen.”

“Wat de situatie van de met fipronil besmette eieren betreft, blijven er van de 86 initieel geblokkeerde bedrijven momenteel nog 21 geblokkeerd, waarvan 18 in Vlaanderen”, geeft De Becker een update. “Het FAVV heeft intussen een volledig zicht op de situatie en heeft alle verdachte en ook onverdachte bedrijven onderzocht. België is daarmee het enige land dat een volledige inventaris heeft. Ook dat mag wel eens gezegd worden! Laat ons hopen dat er nu ook voor onze bedrijven snel duidelijkheid en zekerheid komt. De politieke wil is alvast aanwezig.”

Toch moet De Becker nog één ding van het hart. “In al de miserie die onze bedrijven treft door dit schandaal vind ik bepaalde reacties totaal misplaatst”, zo klinkt het scherp. “Al wie – om welke reden ook – tegen de veehouderij is, parasiteert en misbruikt de crisis. Het is beneden alle niveau om te lezen hoe men de ‘industriële leghennenhouderij’, de ‘massaproductie’ en de ‘mastodonten’ van veebedrijven met de vinger wijst. Alsof er geen bloedluizen voorkomen in het kippenhok van particulieren en op bedrijven met vrije uitloop.”

Ook ABS-voorzitter Hendrik Vandamme komt in ledenmagazine Drietand uitgebreid terug op de fipronil-saga. “Nu al is duidelijk dat er veel lawaai gemaakt werd rond iets wat op vandaag verschrompeld is tot een perfect te beheersen probleem op 21 legkippenbedrijven”, zo klinkt het. Ook Vandamme heeft lovende woorden voor de politieke aanpak van het schandaal. “De snelheid waarmee de federale regering met een effectieve steuntoezegging op de proppen kwam was zonder voorgaande.” Prioriteit voor ABS is dat alle gemaakte onvoorziene “werkingskosten” ten gevolge van de besmetting vergoed worden en dat er ook geld vrijgemaakt wordt voor de vergoeding van de vernietigde producten zelf.

Vandamme vermeldt verder ook nog de welgekomen prijsverlaging die Rendac aankondigde om de gedumpte eieren te vernietigen. Blijft enkel nog het mestvraagstuk. “VLM en OVAM blijven erbij dat het feit dat een onrechtmatig gebruikt product in de mest aangetroffen wordt, aanleiding geeft tot de indeling als 'categorie 1-product', dus onveilig voor het milieu”, stelt Vandamme vast. “Net alsof die luttele milligrammen, misschien grammen, fipronil per hectare een negatieve impact zouden hebben op het leefmilieu. Hopelijk klaren de geesten nog binnen de Europese en Vlaamse milieuadministratie en wordt deze heel dure verbrandingsverplichting voor mest toch nog afgebouwd.” 

Bron: Boer&Tuinder / Drietand

Volg VILT ook via