nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.11.2017 "Antibiotica voor gezonde dieren is onaanvaardbaar"

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept de veehouderijsector wereldwijd op om te stoppen met het toedienen van antibiotica bij gezonde dieren. Het overmatige gebruik van antibiotica in de veehouderij zorgt ervoor dat bacteriën resistent worden voor geneesmiddelen die ook in de humane geneeskunde heel erg belangrijk zijn. En dat is een groot risico voor de volksgezondheid, zo klinkt het. “Op verschillende plaatsen worden antibiotica nog steeds preventief ingezet als groeibevorderaar, wat onaanvaardbaar is.” 

Eerder deze week bleek uit een internationale enquête dat het bewustzijn rond de bedreiging die het onoordeelkundig gebruik van antibiotica vormt onvoldoende aanwezig is. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie klopt nu andermaal op dezelfde nagel en maant veehouders wereldwijd aan om heel omzichtig om te springen met antibiotica. Nog steeds worden antibiotica preventief ingezet of als groeibevorderaar toegepast. De WHO vindt dat de middelen alleen bij zieke dieren gebruikt zouden moeten worden. Verder wordt aanbevolen om alleen antibiotica te gebruiken die van weinig betekenis zijn voor de humane gezondheidszorg.

“Een gebrek aan antibiotica is een even groot risico voor de volksgezondheid als een plotse uitbraak van een dodelijke ziekte”, aldus Tedros Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “Alle sectoren samen moeten actie ondernemen om antimicrobiële resistentie een duidelijke halt toe te roepen. Als we de wereld veilig willen houden, dan hebben we geen andere keuze. Enorm onrustwekkend is het feit dat wereldwijd het gebruik van antibiotica nog steeds stijgt door een stijgende vleesconsumptie en een groei van de intensieve veehouderij.”

Bron: AgriHolland / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via