nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2017 Antibioticagebruik bij landbouwdieren opnieuw gedaald

Het totale antibioticagebruik bij dieren is in 2016 verder met 4,8 procent gedaald in vergelijking met 2015 en met 53 procent voor de meest kritische antibiotica. Dat blijkt uit het jongste BelVet-SAC-rapport (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption) dat vrijdag is voorgesteld. "Deze resultaten tonen aan dat de acties die de verschillende actoren op het terrein en de overheid ondernomen hebben, efficiënt zijn", zegt professor Jeroen Dewulf, de voorzitter van AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België. 

Er viel goed nieuws te rapen op de voorstelling van de resultaten inzake antibioticareductie. Eerst en vooral kondigde AMCRA aan dat het totale antibioticagebruik bij landbouwdieren vorig jaar met 4,8 procent gedaald is, wat in vergelijking met referentiejaar 2011 een cumulatieve daling betekent van 20 procent. Voor kritische antibiotica is dat zelfs 56,1 procent. Daarnaast werd ook een daling van 29 procent gerealiseerd in het gebruik van gemedicineerde voeders met antibiotica. In vergelijking met 2011 komt dit overeen met een cumulatieve daling van 38,2 procent. Een valse noot viel te horen bij de resultaten van de gezelschapsdieren: daar steeg het gebruik licht.

AMCRA werd in 2012 opgericht en werkt samen met het Voedselagentschap (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), met wetenschappelijke instellingen, landbouworganisaties, farmaceutische industrie, mengvoederindustrie en dierenartsen. AMCRA werkte in 2014 een 'Visie 2020' uit met drie doelstellingen: een daling van 50 procent van het totale gebruik van antibiotica, een daling van 75 procent van het gebruik van de zogenaamde kritische antibiotica tegen 2020 en een daling van 50 procent van het gebruik van gemedicineerde voeders met antibiotica tegen 2017.

In 2016 werden deze doelstellingen ook onderschreven in een convenant door de federale overheid, verschillende sectororganisaties, lastenboekbeheerders, dierenartsen- en dierengezondheidsverenigingen. "De resultaten die we vandaag kunnen voorleggen, vormen een aanmoediging en motivatie voor de sector om de doelstellingen te halen tegen 2020", aldus AMCRA-voorzitter Jeroen Dewulf. “We liggen nog een tikkeltje achter op schema, maar het geeft ons vertrouwen dat we voor het tweede jaar op rij een substantiële daling hebben kunnen realiseren. Maar ik wil benadrukken dat we er nog niet zijn, integendeel, er moet een tandje bijgestoken worden. Ik denk dat het AB-register ons daarbij zeker zal helpen. Wat de kritische antibiotica betreft zien we een zeer duidelijke impact van de nieuwe wetgeving daaromtrent.”

“De problematiek van de antibioticaresistentie vormt een grote uitdaging op het vlak van de volksgezondheid”, aldus Landbouwminister Willy Borsus. “Een wijziging van de wetgeving leek mij onontbeerlijk. Daarom is het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde voortaan meer omkaderd, zelfs sterk beperkt voor de kritisch belangrijke, en kan het zeer nauwkeurig worden gemeten. We moeten opmerken dat de wetgeving nog maar vijf maanden werd toegepast in 2016 en desondanks zien we al zeer positieve effecten op de cijfers van 2016. Dat is zeer goed nieuws. De vermindering van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde is voor mij een onbetwistbare – en onbetwiste – prioriteit en samen met alle schakels van de voedselketen slagen wij erin.”

Landbouworganisatie Boerenbond beseft het belang van een dalend gebruik en reageert tevreden op het positieve resultaat: “Duurzaam gebruik van antibiotica is noodzakelijk willen we ook in de toekomst een beroep kunnen doen op de waardevolle geneesmiddelen die antibiotica zijn”, aldus Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Daarbij is het belangrijk dat elke partner zijn rol erkent en opneemt. Verder is een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen cruciaal als we het antibioticagebruik effectief willen doen dalen. AMCRA bewijst dat, als elke betrokken partner er echt voor gaat, je als dierlijke sector samen echt wel het verschil kan maken”, alsnog de Boerenbondvoorzitter.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via