nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.09.2018 Antibioticaresistentie vraagt om ‘one health’ aanpak

De groeiende dreiging van antibioticaresistente bacteriën kan alleen worden aangepakt via een ‘one health’ aanpak, dat concludeerden de leden van het Europees Parlement. Verschillende sectoren moeten gaan samenwerken om de volksgezondheid te bevorderen. Met het aannemen van een niet-bindende resolutie benadrukken de Europarlementsleden dat het juist en verstandig gebruik van antibiotica essentieel is om antimicrobiële resistentie in de menselijke gezondheidszorg, veehouderij en aquacultuur te beperken.

Niet enkel ziektes kunnen overgedragen worden van mens op dier en omgekeerd, maar ook antibioticaresistentie is overdraagbaar. “Het gebruik van antibiotica bij dier of mens veroorzaakt in de eerste plaats een selectiedruk op resistente bacteriën aanwezig bij dier of mens”, aldus het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA). “Resistente bacteriën kunnen ondanks de aanwezigheid van antibiotica verder leven en zich vermenigvuldigen.”

“Als niets wordt gedaan, kan antimicrobiële resistentie in 2050 meer doden veroorzaken dan kanker”, zegt Europarlementslid Karin Kadenbach. Om antibioticaresistentie tegen te gaan is er dus nood aan een algemene aanpak, de zogenaamde ‘one health approach’. “Verschillende EU-lidstaten behandelen het probleem van antibioticaresistente bacteriën op verschillende manieren”, zegt Europarlementslid Karin Kadenbach. “Door EU-landen te verplichten om regelmatig monitoringgegevens te verzamelen kunnen we op Europees niveau de voortgang in de strijd tegen antibioticaresistentie meten.” 

De Europese Commissie vraagt aan de lidstaten om de verkoop van antibiotica voor mens en dier te beperken en ook sensibiliseringsacties op te zetten naar (dieren)artsen toe, zodat er minder antibiotica wordt voorgeschreven. “Er moeten bovendien krachtige maatregelen worden genomen tegen illegale verkoop en verkoop zonder voorschrift van antimicrobiële stoffen in de EU”, klinkt het.

Nog in de resolutie: het voorstel om een lijst op te stellen van menselijke en dierlijke ziekteverwekkers, met duidelijke prioriteiten voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast moeten duidelijke labels de Europeaan informeren over antibioticagebruik. “De Commissie zou één enkel etiketteringssysteem moeten creëren op basis van dierenwelzijnsnormen en goede veehouderijpraktijken”, aldus Europarlementsleden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via