nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.10.2017 Apache fileert het Vlaamse mestbeleid

Apache, de nieuwssite die recent aan het licht bracht dat ondernemer Fernand Huts een koopje van 450 hectare landbouwgrond deed bij het Gentse OCMW, maakt in een nieuwe bijdrage de rekening van het Vlaamse mestbeleid. Die klopt niet in de ogen van de journalist, omdat er veel geld naar toe gaat terwijl het resultaat na al die jaren van mestactieplannen niet bevredigend is wat de waterkwaliteit betreft. Het fosfaatprobleem is nog wijder verspreid dan het nitraatprobleem. Volgens Apache heerst er een soort “defaitisme” omdat fosfaat veel inerter is dan nitraat.

Het Vlaamse mestbeleid is niet vaak het onderwerp van een pagina’s lang artikel in andere dan vakpers. Nu wel, omdat Apache er zijn tanden heeft ingezet. Met zin voor dramatiek kopt de nieuwssite die zich profileert met onderzoeksjournalistiek: “Vlaams mestbeleid stagneert: miljoenen in de beerput”. Insteek is dat het vijfde mestactieplan zijn doel niet bereikt, en de waterkwaliteit al een aantal jaren niet verder meer verbetert terwijl het mestbeleid jaarlijks miljoenen blijft kosten. Zo verwoordt: “Het Vlaamse mestbeleid kijkt uit op een hopeloze achterstand tegen zijn doelen.”

Wat het precieze prijskaartje is dat aan het mestbeleid kleeft, probeerde Apache vruchteloos uit te zoeken. Er wordt verwezen naar de personeelskost van de circa 140 medewerkers die voor de Mestbank werken, naar de jaarlijkse werkingssubsidie van coördinatiecentrum CVBB (2,2 miljoen euro) en naar de monitoring van het MAP-meetnet door VMM waarvan geen aparte kostprijs beschikbaar was. “Alle subsidies en investeringssteun voor de veeteelt werden niet weerhouden in dit lijstje. Bovenop de directe kosten zijn er ook nog eens niet verrekende kosten, zoals de extra kosten voor zuivering van drinkwater en de gezondheidseffecten voor omwonenden. Die zijn niet bekend en worden niet doorgerekend aan de vervuiler”, voegt Apache er aan toe.

De journalist in kwestie vroeg Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege om een reactie. “Binnenkort komen we met resultaten waarvan de verwachting is dat het aantal overschrijdingen van de norm stagneert, een voortzetting van de trend van de jongste jaren”, zegt haar woordvoerder. “De minister zal samen met de Europese Commissie werk moeten maken van een aantal maatregelen.” Dat de doelstellingen niet gehaald worden, zal consequenties hebben voor Vlaanderen, erkent haar kabinet. Uitspraken daarover wil men nog niet doen, omdat er eerst overlegd moet worden.

Leden-lezers hebben toegang tot het artikel op Apache.be.

Bron: Apache.be

Volg VILT ook via