nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.11.2016 AVANI wil duurzame voedseltransitie mainstream maken

Op de boekenbeurs in Antwerpen stelt AVANI vzw zich aan de wereld voor. AVANI is een nieuwe organisatie die via een duurzaam korte ketenmodel lokale voedingsproducten bij zo veel mogelijk consumenten wil brengen. Boeren worden voor hun inspanningen op vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn beloond met een extra vergoeding, gebaseerd op een set transparante duurzaamheidsparameters. “Wij willen de korte keten mainstream maken door ze te professionaliseren”, aldus oprichter en landbouwer François de Putter. 

De korte keten, die de boer toelaat om zonder tussenschakels zijn product tot bij de consument te brengen, is niet nieuw in Vlaanderen. Tegelijkertijd blijft de korte ketenafzet erg beperkt in volume in vergelijking met de reguliere afzet via de grootdistributie. “Om ons voedselmodel te doen kantelen, komt het erop aan om het korte ketenprincipe op grotere schaal te implementeren”, aldus François de Putter, de oprichter van AVANI en zelf aardappelboer. “Uit onze gesprekken met landbouwers die nu al actief zijn in de korte keten blijkt bovendien dat ze op zoek zijn naar kanalen die een grotere en vooral ook constantere afzet toelaten.”

Concreet wil AVANI de directe connectie tussen producent en consument realiseren via food hubs, knooppunten die veel meer zijn dan een louter afhaalpunt. “De food hub creëert meerwaarde: producten worden er bewaard, verpakt en opgewaardeerd tot charcuterie, sauzen, maaltijdboxen, fruit-, groente- en zuivelpakketten, enzovoort”, zo legt de Putter uit. “Zie het als een belevingscentrum waar je boodschappen kan doen, lekker kan eten of kan meekijken op boerderijen via livestreaming. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook evenementen en schoolbezoeken plaatsvinden.” Waar de eerste AVANI-food hub zal verrijzen, is vooralsnog niet duidelijk, maar er wordt gemikt op strategisch gelegen centrumsteden als Gent, Antwerpen en Leuven.

Waarom zou je als landbouwer meedoen met AVANI? “Ik voel erg veel frustratie in de sector omdat vaak het gevoel overheerst dat landbouwers er alleen voorstaan”, zo legt de Putter uit. “Bovendien – en dat is het echte drama – zijn er amper nog jongeren te vinden die een landbouwbedrijf kunnen of willen overnemen. AVANI wil boeren perspectief bieden door hen een extra vergoeding bovenop de marktprijs aan te bieden als ze een sterke duurzaamheidsscore kunnen voorleggen. Die score zijn we aan het uitwerken met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), KU Leuven en Wageningen Universiteit. 

Via die score wil AVANI een sterke hefboom worden om het gangbare landbouwmodel te verduurzamen. “Elke boer kan op eigen tempo, stap per stap zijn bedrijf verduurzamen en meer punten scoren”, aldus de Putter. “Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte voor dieren, natuurontwikkeling op het bedrijf of een sterke afname van het pesticidengebruik. Vandaag krijg je als landbouwer geen enkele incentive om duurzamer te gaan werken. Inspanningen zie je niet vertaald in een meerprijs: van de marktprijs wordt amper of niet afgeweken. Dit unieke mechanisme beloont agro-ecologische voedselproductie en zet de transitie in naar een echt duurzaam voedselmodel in Vlaanderen. Lokaal, seizoensgebonden, met respect voor onze bodem, de natuur en onze boeren.”

Meer info: AVANI

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via