nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.05.2018 Bayer toetst bescherming bijen aan landbouwpraktijk

Op het landbouwbedrijf Hof ten Bosch in Huldenberg werd een educatief bijencentrum geopend, ondersteund door farma- en chemieconcern Bayer. “Bij Bayer willen we duurzaamheid in de praktijk brengen”, legt Marc Sneyders, Sustainable Operations Manager bij Bayer, uit. “Theorie en praktijk kunnen wel eens verschillen, daarom willen we hier op het bedrijf onze maatregelen toetsen aan de realiteit van een commercieel landbouwbedrijf.”

Op zo’n 15 kilometer van Brussel telen Josse en Jan Peeters op 150 hectare aardappelen, tarwe, suikerbieten, appels en peren. Ondertussen werken ze al een zevental jaar samen met Bayer en brengen ze als ForwardFarm duurzaamheid in de praktijk. “We plaatsten nestkastjes, legden bloemenranden aan en plantten gemengde hagen”, vertelt bedrijfsleider Jan Peeters. “Wij willen ook aantonen dat landbouw en bijen samengaan op een bedrijf en dat bijen een meerwaarde betekenen binnen onze sector.” Op het erf staan ondertussen een zestal bijenkasten die nauwgezet opgevolgd worden, maar ook de solitaire bijen in de perenboomgaard worden extra ondersteund.

“De wereldwijde economische waarde van bestuiving wordt geschat tussen 235 en 577 miljard dollar per jaar”, legt Coralie Van Breukelen, hoofd van het Bayer Bee Care centrum, uit. Als landbouwer kan het vanuit economisch standpunt dus erg interessant zijn om de bijen op je bedrijf gezond te houden. En er zijn nogal wat uitdagingen waarmee een bij te maken kan krijgen. “Landbouw is één van die uitdagingen. Verandering van het landschap bijvoorbeeld en fragmentering van hun habitat maken het de bijen, vooral de solitaire bijen, niet gemakkelijk.”

Het bijenprogramma van Bayer zet daarom in op drie pijlers om het leven van de bij te vergemakkelijken. “Voeding, goede imkerpraktijken en het duurzaam inzetten van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij streven we ernaar om een evenwicht te vinden tussen enerzijds bijengezondheid en anderzijds de optimalisatie van de productie van landbouwers.” Communicatie en dialoog blijken sleutelbegrippen om een win-win situatie te creëren.

In de perenboomgaard bijvoorbeeld werden nestkasten voor solitaire bijen en een gemengde haag geplaatst. “De haag trekt veel solitaire bijen aan, wat positief is, maar biedt ook de ruimte aan boswantsen om zich te vestigen”, legt Veerle Mommaerts, Sustainability Development Expert bij Bayer, uit. De boswantsen zorgden voor een lagere opbrengst van de peren. “We moeten dus een set van maatregelen vinden die goed is voor de bijen, maar die ook geen negatieve invloed heeft op de boomgaard.”

Ook voor groenbemesters snijdt het mes aan twee kanten. “Enerzijds zijn ze een extra voedselbron voor bijen, maar anderzijds kunnen ze bijen ook te lang verleiden om uit te vliegen”, vertelt voorzitter van een lokale imkerkring, Jan Stevens. “Bijen die laat op het jaar blijven uitvliegen, aangetrokken door voedsel, gaan verzwakt de winter in, wat weer negatief is voor hun overlevingskansen.” Maatregelen uittesten in de praktijk en de implementatie van die duurzaamheidsmaatregelen als een dynamisch proces zien, lijkt dus een must, zowel voor de landbouwers als voor de bijen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via