nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.04.2017 Beheerovereenkomst lokt zeldzame gorzen

De voorbije winter werden op heel wat percelen met een beheerovereenkomst voor akkervogels zeldzame gorzen gespot. Dat laat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) weten. In Widooie en Westouter werden witkopgorzen waargenomen, in de Antwerpse Kempen deden dwerggorzen zich te goed aan de vogelvoedselgewassen. De gorzen zijn vooral verzot op graan, dat in het kader van een beheerovereenkomst tot in het voorjaar blijft staan en zo een belangrijke voedselbron is voor vogels. 

Dat de beheerovereenkomst een effectieve methode is om meer akkervogels naar de Vlaamse velden te lokken, is de afgelopen wintermaanden nog maar eens bevestigd. De voorbije winter werden heel wat zeldzame gorzen waargenomen op vogelvoedselgewassen, zo laat de Vlaamse Landmaatschappij weten. Witkopgorzen in Widooie (Limburg) en Westouter (West-Vlaanderen), dwerggorzen in Rijkevorsel (Antwerpen) en langs het Schulensmeer (Limburg).

“Om akkervogels te helpen, kunnen landbouwers met VLM onder meer een beheerovereenkomst sluiten voor de teelt van een zaadleverend voedselgewas”, zo legt VLM het principe nog eens uit. “Door dat gewas te laten staan tot in het voorjaar is er voor de akkervogels tijdens de winter voldoende voedsel. Bovendien zorgt het voedselgewas voor dekking op een moment dat veel akkers er kaal bij liggen.”

Op veel plaatsen worden de akkers met een beheerovereenkomst vogelvoedselgewas ingezaaid met graan, waar gorzen dol op zijn. “Soms kunnen zelfs meerdere honderden exemplaren gele en grauwe gorzen worden waargenomen”, aldus VLM. “In gebieden waar gorzen minder voorkomen, worden percelen ook met quinoa, boekweit, bladrammenas en andere gewassen met oliehoudende zaden ingezaaid. Die trekken andere soorten aan zoals rietgors, kneu, groenling, ringmus en vink.”

Ook andere vogels en dieren hebben baat bij de speciaal voor akkervogels ingerichte percelen. Dat blijkt uit de waarnemingen van blauwe kiekendieven, velduilen, veldleeuweriken en Europese hazen. De dwerggors en witkopgors zijn zogenaamde ‘wintergasten’, vogels die in de winter noordelijk gelegen broedgebieden verlaten, om in de zuidelijker gelegen streken met een gematigder klimaat te overwinteren.

Witkopgors broedt van oostelijk Europees Rusland tot in Siberië en is een regelmatige wintergast rond de Kaspische Zee, soms ook in Zuid-Frankrijk, Israël en Italië. De dwerggors broedt al meer westwaarts in Rusland tot in het noorden van Scandinavië en is een zeldzame wintergast in West-Europa. “Ook andere speciale wintergasten werden de voorbije maanden waargenomen”, aldus nog VLM. “Zo werd het al vanaf oktober duidelijk dat er opvallend veel vogels vanuit Siberië naar West-Europa afzakten. Het ging dan om soorten als bladkoning, bruine boszanger en bergheggenmus. Dat zijn soorten die normaal in Azië overwinteren.” 

Meer info: VLM

Bron: VLM

Beeld: Hugo Willocx

Volg VILT ook via